Gå tilbake til:
Du er her:

Nedgravde oljetanker

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning. Det finnes totalt om lag 300 000 nedgravde oljetanker i Norge. Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020.

Sommeren 2017 vedtok regjeringen «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Fra 1. januar 2020 vil det dermed ikke lenger være tillatt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den.

Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger med enkelte unntak. Unntak gjelder blant annet fritidsboliger utenfor strømnettet og industribygninger.

Inntil forbudet trer i kraft

Har du en nedgravd oljetank som ikke er registrert? Da må du sende inn melding til brannvesenet. En oljetank som ikke lenger er i bruk må tas opp og fjernes. Dette må også meldes fra om til brannvesenet.

Meldingsskjema finner du her.

Vedlikehold

Den tankansvarlige må iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken og tilhørende ledninger til enhver tid er i betryggende stand.Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller. Hyppigheten avhenger av tanktype og er spesifisert i forskriften. Kontrollen skal dokumenteres overfor Bergen brannvesen. Tilstandskontroll av tanken må utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

Foretak/kontrollør som ønsker å drive med tilstandskontroll må ha gjennomgått en grundig opplæring innen tankrengjøring, tilstandskontroll og rekondisjonering, samt ha relevant yrkeserfaring.

Tilstandskontroll er hjemlet i både nasjonale og lokale regelverk

Miljøverndepartementet fastsatte 31. januar 1997 ”Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker”. Bergen bystyre vedtok 8. mai 2000 at forskriften skal gjelde for alle områder i Bergen Kommune, og alle nedgravde oljetanker uansett størrelse. Hjemmel for tilsvarende regelverk ble 1 juni 2004 overført til forurensningsforskriften Kapittel 1, jf Forskrift om begrensning av forurensning. 2004-06-01 nr. 931.

Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning, gjennom regelmessig kontroll av tankens tilstand og kvalitet.