Gå tilbake til:
Du er her:

Brannvern på mange språk

Som huseier plikter du å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Informasjon om hvordan man skal opptre om brann oppstår er viktig.

Brosjyren "Brannsikker bolig" gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk.

Her kan du laste ned tekstsidene på et utvalg andre språk: