Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Summer Fire Safety

Read more about how to stay safe and prevent fires in the summer time. New brochure in English.

Les mer

Branntrygg sommer

Råd og tips for en brannsikker sommer, enten du er hjemme, på hytten, i båten eller på camping.

Les mer

Brannsikkerhet i utleiebolig

Brannforebyggende råd og retningslinjer i utleiebolig. Brosjyren finnes også på engelsk.

Les mer

Ny feie- og tilsynsordning på høring

Byrådet har fattet vedtak om at forslag til ny feie- og tilsynsordning for Bergen kommune med nye lokale forskrifter sendes på høring med frist 15.6.2017.

Les mer

Bergen brannvesens årsmelding 2016

Fjoråret bød på flere krevende hendelser, mange komfyrbranner og en rekke jubileer. Les mer om hva året inneholdt for Bergen brannvesen, Samnanger brannvesen og Osterøy brann- redning i årsmeldingen for 2016.

Les mer

Brannsikkerhet i bolig

Retningslinjer og råd for hvordan du kan forebygge brann hjemme i egen bolig.

Les mer

Veileder om utendørs brenning

Bergen kommune ved Klimaseksjonen, Etat for helsetjenester og Bergen brannvesen har gått sammen for å gi råd for utendørs brenning. Veilederen er også et bidrag til å få renere luft og en triveligere by.

Les mer

Brannsikkerhet i båt

Gå en trygg båtsesong i møte. Installer gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båten.

Les mer

Fyr riktig i vedovnen din

Riktig opptenning og riktig fyring gir mindre utslipp og mer varme.

Les mer

Brannsikkerhet for eldre

Råd og tips om forebygging av brann. Brosjyren finnes også på nynorsk.

Les mer

Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse

Brannsikringsplanen for den tette trehusbebyggelsen i Bergen ble vedtatt av Bystyret 17.februar 2016.

Les mer

Brannordning for Bergen kommune

Revidert brannordning for Bergen kommune ble vedtatt av Bystyret 29. april 2015.

Les mer

Brannredningsarealer og atkomstveier

Denne veiledningen er utarbeidet for at du på best mulig måte skal kunne legge til rette for en så rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats som mulig. For å oppnå dette må både atkomstveier og brannredningsarealer være tilrettelagt og dimensjonert for våre behov.

Les mer

Årsmelding 2015

Ingen omkom som følge av brann i Bergen i fjor og boligbrannstatistikken viser en generell nedgang. Andelen komfyrbranner er fortsatt over 50 prosent. Ekstremvær, særlig stormene, gav brannvesenet mange krevende oppdrag.

Les mer

Årsmelding 2014

2014 var et år med forberedelser, hvor fokus ble satt på dimensjonerende risiko, samt tilpasninger som imøtekommer risikobildet. Som følge av dette arbeidet, ble det utarbeidet forslag til ny brannordning for Bergen kommune.

Les mer