Gå tilbake til:
Du er her:

Publikasjoner

Bergen brannvesens årsmelding 2016

Fjoråret bød på flere krevende hendelser, mange komfyrbranner og en rekke jubileer. Les mer om hva året inneholdt for Bergen brannvesen, Samnanger brannvesen og Osterøy brann- redning i årsmeldingen for 2016.

Brannsikkerhet i bolig

Retningslinjer og råd for hvordan du kan forebygge brann hjemme i egen bolig.

Bergen brannvesens årsmelding 2015

Ingen omkom som følge av brann i Bergen i fjor og boligbrannstatistikken viser en generell nedgang. Andelen komfyrbranner er fortsatt over 50 prosent. Ekstremvær, særlig stormene, gav brannvesenet mange krevende oppdrag.

Fyr riktig i vedovnen din

Riktig opptenning og riktig fyring gir mindre utslipp og mer varme.

Veileder om utendørs brenning

Bergen kommune ved Klimaseksjonen, Etat for helsetjenester og Bergen brannvesen har gått sammen for å gi råd for utendørs brenning. Veilederen er også et bidrag til å få renere luft og en triveligere by.

Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse

Brannsikringsplanen for den tette trehusbebyggelsen i Bergen ble vedtatt av Bystyret 17.februar 2016.

Brannsikkerhet i utleiebolig

Brannforebyggende råd og retningslinjer i utleiebolig.

Fire safety in rented housing

Fire prevention advice in rented housing. Brochure in English.

Brannordning for Bergen kommune

Revidert brannordning for Bergen kommune ble vedtatt av Bystyret 29. april 2015.

Brannsikkerhet for eldre

Råd og tips om forebygging av brann.

Branntryggleik for eldre

Råd og tips om forebygging av brann. Brosjyre på nynorsk.

Brannsikkerhet i båt

Gå en trygg båtsesong i møte. Installer gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båten.

Branntrygg sommer

Råd og tips for en brannsikker sommer, enten du er hjemme, på hytten, i båten eller på camping.

Brannredningsarealer og atkomstveier

Denne veiledningen er utarbeidet for at du på best mulig måte skal kunne legge til rette for en så rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats som mulig. For å oppnå dette må både atkomstveier og brannredningsarealer være tilrettelagt og dimensjonert for våre behov.

Årsmelding 2014

2014 var et år med forberedelser, hvor fokus ble satt på dimensjonerende risiko, samt tilpasninger som imøtekommer risikobildet. Som følge av dette arbeidet, ble det utarbeidet forslag til ny brannordning for Bergen kommune.