Gå tilbake til:
Du er her:

Sandviken brannstasjon - en maritim brann- og beredskapsenhet

Mandag 28. august ble verneverdige Sandviken brannstasjon reåpnet etter en fullstendig rehabilitering gjennom flere år.

Brannstasjonen skal nå være en helhetlig maritim beredskapsenhet, hvor både dykkertjeneste, brann- og redningsbåt og røykdykkertjeneste er samlet.

Byrådsleder Harald Schjelderup reåpnet Sandviken brannstasjon ved å klippe over en brannslange. Deretter var det omvisning, kake og taler for interne og eksterne gjester.

Les mer om Sandviken brannstasjon i vår nye brosjyre.