Gå tilbake til:
Du er her:

Brannvernundervisning for innvandrere

Sammen med Etat for inkludering har Bergen brannvesen laget et nytt undervisningsopplegg for innvandrere. En animasjonsfilm med en elg i hovedrollen skal lære dem om brannsikkerhet i hjemmet.

Det nye undervisningsmaterialet er testet blant personer med innvandrerbakgrunn og er blitt veldig godt mottatt, forteller branningeniør Linn Kristin Høisæther, som er med i prosjektet «brannsikkerhet for innvandrere».

Materialet består av Power Point-presentasjoner, lærerveiledning, brannsjekkliste, spørsmålshefte med oppgaver og en animasjonsfilm. I tillegg er det også diplomer og brannvernplakater. Prosjektet ble startet da Bergen brannvesen fikk støtte fra Gjensidigestiftelsen gjennom Det store brannløftet. Sammen med Etat for inkludering og Mikrofilm AS har materialet blitt utarbeidet.

I undervisningsmaterialet vil deltakerne få grunnleggende informasjon om hva brannsikkerhet i hjemmet er. Målet er å forebygge branner og å informere om hvordan man håndterer ulike situasjoner som kan oppstå. Kurset holdes for innvandrere som går introduksjonsprogrammet i Bergen.

Alle elementene har samme grafiske profil og inneholder illustrasjoner tilpasset målgruppen. Med en sammensatt målgruppe som innvandrere, er det viktig at alle kan identifisere seg med filmens karakter, uavhengig av bakgrunn, nasjonalitet eller religion.

De gjennomgående karakterene i undervisningsmaterialet er elger med menneskelige trekk, egenskaper og bevegelsesmønstre. Bruk av fortellerstemme og tekst i undervisningsmateriellet er begrenset til et minimum. Målgruppen har i mer eller mindre grad begrensede norskkunnskaper, og derfor er det viktig å la det visuelle kommunisere så mye som mulig.

Gode tilbakemeldinger
Det nye undervisningsmaterialet er allerede testet ut på elever ved Nygård skole, og opplegget har fått gode tilbakemeldinger.

- Vi har fått skryt for hvordan undervisningen er lagt opp. At det er enkelt, at det er en dialog mellom oss og elevene og at elgen er en rød tråd. Vi fokuserer veldig på aktiv læring, forteller Linn Kristin.

Kurset starter med en omvisning på hovedbrannstasjonen. Deretter starter teoridelen om brannsikkerhet i hjemmet. Animasjonsfilmen blir brukt som en oppsummering og viser blant annet riktig bruk av røykvarsler, slokkeapparat og rømningsveier. Etter teoridelen får elevene prøve seg på å slokke brann, både med skumapparat og teppe.

- Det beste er at alle er så engasjerte! Jeg tror kombinasjonen av teori og praksis er veldig fin. Da husker de mye bedre hva de har lært, sier branningeniør Caroline Østensjø, som også arbeider med prosjekt brannsikkerhet for innvandrere.

Stort potensiale
Undervisningsmaterialet er pedagogisk utarbeidet, noe som gjør det lett for alle å forstå. Caroline mener at undervisningsmaterialet også kan brukes opp mot andre risikogrupper.

- Vi har brukt dette undervisningsopplegget på dem som går under risikogruppen nedsatt kognitiv eller fysisk funksjonsevne. Mange forstår gjerne språk, men har kanskje andre begrensninger som gjør at det kan være vanskelig å forstå hva man skal gjøre om det brenner. I materialet fokuserer vi ikke på alt som gjøres feil, men heller på hva som er riktig å gjøre. Det er fint at opplegget kan brukes på flere grupper, sier Caroline.

Linn Kristin og Caroline håper at undervisningsmaterialet vil bli brukt flere steder.

- Vi tenker at dette opplegget er så bra at vi vil få det ut og frem! Det er lett forståelig og veldig mange kan ha nytte av det.