Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Bergen brannvesens årsmelding 2016

Fjoråret bød på flere krevende hendelser, mange komfyrbranner og en rekke jubileer. Les mer om hva året inneholdt for Bergen brannvesen, Samnanger brannvesen og Osterøy brann- redning i årsmeldingen for 2016.

Brenning av hageavfall

Du kan enkelt kvitte deg med hageavfall ved å lage kompost eller levere til gjenvinning. Om du likevel ønsker å brenne hageavfallet ditt, bør du passe på så ikke ulempene blir for store for naboene og for miljøet.

Utendørs brenning

Skal du gjøre opp ild ute må du vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Ta også hensyn til naboer og miljø dersom du skal brenne.

115 utrykninger til komfyrbranner

Fersk statistikk fra Bergen brannvesen viser at nær 60 prosent av totalt 190 branner og branntilløp i bergenshjem var direkte knyttet til bruk av komfyr i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Unngå brann på hytten!

Det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger, det vil si at hytta skal ha både røykvarsler og brannslokkingsutstyr. Husk å sjekke at batteriet i røykvarsleren virker!

Fulltegnet venteliste for vrakpant

Listen over personer som har søkt kommunen om å få vrakpant for sitt gamle ildsted er nå fulltegnet, og det er heller ikke mulig å stå på venteliste.

Meld ildstedet ditt inn til brannvesenet!

Er ditt ildsted meldt inn til brannvesenet? Hvis ikke får ikke feieren feiet skorsteinen din, og heller ikke sjekket brannsikkerheten i din bolig.

Vedfyring og forurensning

I kaldere vær med stille luft bidrar feil fyring til at luftforurensningen i Bergen blir høyere.

Slik fyrer du riktig

Fyrer du riktig, unngår du brann. I tillegg ivaretar du miljøet og sparer penger.

Brannvern på mange språk

Som huseier plikter du å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Informasjon om hvordan man skal opptre om brann oppstår er viktig.

Gamle ovner forurenser

Bergen brannvesen registrerer Nansensenterets rapport som viser at vedfyring er hovedsynderen bak svevestøvutslippet på kalde vinterdager i Bergen. – Nye ovner er både sunnere og tryggere, sier brannsjef Johnny Breivik.

Meld din brannbekymring på nett

Bergen brannvesen oppfordrer innbyggerne i Bergen å melde fra om bekymring vedrørende brannsikkerhet. For å forenkle innmelding av bekymringer er det laget et nettbasert meldeskjema.

Bytt batteri i røykvarsleren

Bytt batteri og sjekk at røykvarsleren din virker. Test batteriet ved å trykke på testknappen. Se også om røykvarsleren reagerer på røyk.

Vedlikehold av skorsteiner og ildsted

Regelmessig rengjøring av skorsteinen reduserer risikoen for sotbrann og gir bedre fyringsøkonomi. Bare en millimeter sot kan øke fyringsutgiftene med opptil 5 prosent.

Gassvettreglene

Følg gassvettreglene for trygg bruk av gass.