Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

115 utrykninger til komfyrbranner

Fersk statistikk fra Bergen brannvesen viser at nær 60 prosent av totalt 190 branner og branntilløp i bergenshjem var direkte knyttet til bruk av komfyr i 2016. Én enkel komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Fulltegnet venteliste for vrakpant

Listen over personer som har søkt kommunen om å få vrakpant for sitt gamle ildsted er nå fulltegnet, og det er heller ikke mulig å stå på venteliste.

Meld ildstedet ditt inn til brannvesenet!

Er ditt ildsted meldt inn til brannvesenet? Hvis ikke får ikke feieren feiet skorsteinen din, og heller ikke sjekket brannsikkerheten i din bolig.

Vedfyring og forurensning

I kaldere vær med stille luft bidrar feil fyring til at luftforurensningen i Bergen blir høyere.

Slik fyrer du riktig

Fyrer du riktig, unngår du brann. I tillegg ivaretar du miljøet og sparer penger.

Gamle ovner forurenser

Bergen brannvesen registrerer Nansensenterets rapport som viser at vedfyring er hovedsynderen bak svevestøvutslippet på kalde vinterdager i Bergen. – Nye ovner er både sunnere og tryggere, sier brannsjef Johnny Breivik.

Meld din brannbekymring på nett

Bergen brannvesen oppfordrer innbyggerne i Bergen å melde fra om bekymring vedrørende brannsikkerhet. For å forenkle innmelding av bekymringer er det laget et nettbasert meldeskjema.

Brannvern på mange språk

Som huseier plikter du å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Informasjon om hvordan man skal opptre om brann oppstår er viktig.

Bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Forutsetningen for dette er at fyrverkeri, uansett klasse, ikke skal avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.

Slik får du en branntrygg jul

Jul og nyttår er tiden for god mat, levende lys og peiskos. Her ligger dessverre også noen av de vanligste brannårsakene i desember. Se rådene for en branntrygg julefeiring.

Fyrverkeriforbud vedtatt for den tette trehusbebyggelsen

16. november vedtok bystyret en ny lokal forskrift som innebærer totalforbud mot bruk av fyrverkeri i de tette trehusområdene i Bergen.

Pass på, nå tennes tusen julelys!

I perioden 2000 til 2015 var det 3 988 bygningsbranner og 66 branndøde i Hordaland. Så langt i år har tre personer omkommet i brann i Hordaland, én av dem i Bergen.

Bytt batteri i røykvarsleren

Bytt batteri og sjekk at røykvarsleren din virker. Test batteriet ved å trykke på testknappen. Se også om røykvarsleren reagerer på røyk.

Vedlikehold av skorsteiner og ildsted

Regelmessig rengjøring av skorsteinen reduserer risikoen for sotbrann og gir bedre fyringsøkonomi. Bare en millimeter sot kan øke fyringsutgiftene med opptil 5 prosent.

Utendørs brenning

Skal du gjøre opp ild ute må du vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Ta også hensyn til naboer og miljø dersom du skal brenne.