Gå tilbake til:
Du er her:

Bålbrenning på Sankthans

Det er tillatt å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygninger, skogområder, vegetasjon og annet brennbart materiale. Her er Bergen brannvesen sine tips for forsvarlig bålbrenning.

I Bergen, Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommuner behøver man ikke å søke brannvesenet om lov til å brenne bål på Sankthans. Bålbrenning skjer på eget ansvar.

Slik gjør du:

 • Bålet skal bygges av rene treprodukter. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk osv.
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Ikke bruk bensin eller lignende til opptenning.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Ansvarlig voksen skal sørge for at bålet holdes under kontroll.
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Ansvarlig voksen skal sørge for at bålet slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
 • I tørkeperioder og ved sterk vind vil et generelt forbud vurderes. Den ansvarlige plikter å undersøke dette før opptenningI
 • Ikke gjør opp ild på svaberg eller bart fjell da dette gir varige skader på berget
 • Hvis du ikke eier grunnen selv, husk å få tillatelse fra grunneier til å brenne bål.

Dersom det er spørsmål utover dette, kan branningeniør Erik Markhus kontaktes i kontortiden (08.00-15.00) på e-post: erik.markhus@bergen.kommune.no eller telefon 977 79 014.