Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Forutsetningen for dette er at fyrverkeri, uansett klasse, ikke skal avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.

1. Forbered fyrverkeriavbrenningen mens det fortsatt er lyst

2. Les bruksanvisningen nøye

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

5. Bruk tennstav, sigarettglo eller lignende

6. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna

7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

9. Hold god avstand og bruk vernebriller

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Det er forbud mot oppskyting av fyrverkeri innenfor bompengeringen i sentrum og i brannsmitteområdene på Laksevåg og i Salhus.

Mindre fyrverkeri (klasse I og II), som har stigehøyde på mindre enn fem meter, kan imidlertid brukes innenfor bompengeringen i sentrum, dersom det ikke er fare for brann eller personskade. Dette vil si fyrverkeri av typen stjerneskudd, spinnere og fontener. Men dette gjelder ikke i eller i nærheten av brannsmitteområdene. Fyrverkeri klasse III er tillatt i områdene ved promenadeveien langs Store Lungegårdsvann og langs Nordnespynten.

Vær forsiktig!

I Norge er det totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne. Politi og brannvesen oppfordrer til å utvise stor forsiktighet ved bruk av annet fyrverkeri. Både bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader hvis det brukes feil. Bruk av nødraketter er alltid forbudt utenom reelle nødsituasjoner.

Forbud mot flyvende lanterner

Flyvende lanterner utgjør en brannrisiko og Bergen brannvesen har innført forbud mot bruk av disse, med henvisning de generelle aktsomhetsbestemmelsene i § 5 i brann- og eksplosjonsvernloven.

Når en lanterne slippes i luften har du ingen kontroll på flammene, og det er umulig å styre hvor den lander. Lanternen kan derfor antenne en brann uten at man vet om det.

Tenk brannsikkerhet og fremkommelighet

Brannvesen og politi oppfordrer til å plassere bosspann og lignende i god avstand fra husvegger. Husk også at postkassen bør tømmes. Tenk på fremkommelighet i gatene for utrykningskjøretøy!