Gå tilbake til:
Du er her:

Meld din brannbekymring på nett

Bergen brannvesen oppfordrer innbyggerne i Bergen å melde fra om bekymring vedrørende brannsikkerhet. For å forenkle innmelding av bekymringer er det laget et nettbasert meldeskjema.

Dette kan for eksempel være forsøpling i bakgårder, ulovlig innredning av loft og kjellere, mangler ved elektriske anlegg, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, manglende eller sperrede rømningsmuligheter i boliger.

Forhold som krever oppfølging samme dag meldes på telefonnummer 53 03 02 90. Behov for akutthjelp (ved brann og andre ulykker) meldes på telefonnummer 110.

Bergen brannvesen følger opp alle bekymringsmeldinger. For at vi skal kunne utføre oppfølgingen på en best mulig måte, må det komme tydelig frem hvor det er og hva bekymringen gjelder. Dersom melderen ønsker en tilbakemelding på hvordan vi har fulgt opp bekymringsmeldingen, må det oppgis en e-postadresse og/eller et telefonnummer.