Gå tilbake til:
Du er her:

Redningsdykkertjenesten 25 år

27. april fyller dykkertjenesten i Bergen brannvesen 25 år. Tjenesten har totalt hatt 1576 oppdrag. – Nå er Bergen Norges dykkerhovedstad, sier en stolt fagansvarlig for dykkertjenesten, Hans Petter Nilsen.

Den største forskjellen er på utstyrsfronten. Riktignok brukes fortsatt noe av pusteutstyret som ble brukt i 1991, og en del av dykkerutstyret er tilsvarende likt. Jevnt over er det langt bedre utstyr i dag: Lysutstyr, undervannsscootere og mer moderne kommunikasjonsutstyr. Varabrannsjef Leif Linde småflirer når han ser tilbake på tiden da de brukte linesignaler, og ser verdien av utviklingen på utstyrsfronten. Han var med helt fra den spede begynnelsen etter at "Froskemannstjenesten" i politiet ble lagt ned, og la ned en iherdig innsats i kampen for å få redningsdykkertjenesten opp på dagens nivå.

– Redningsdykkertjenesten kommer alltid til å være hjertebarnet mitt, og jeg er glad over å se hvor vellykket det har blitt. I starten hadde vi en bratt læringskurve. Vi gikk inn i en tøff periode når vi tok over fordi det var mye høyere krav enn andre hadde hatt tidligere. Det er absolutt den tjenesten som krever mest trening, sier varabrannsjef Leif Linde.

Etableringen av redningsdykkertjenesten

Fra startfasen engasjerte brannvesenet seg aktivt for å ta fatt på tjenesten, men det oppstod en politisk debatt om hvorvidt det var kommunens eller statens oppgave å etablere en utrykningsklar dykkertjeneste. Konflikten stod om hvilken type sertifikat tjenesten måtte ha.

- Vi hadde en tøff kamp mot myndighetene, som mente at vi hadde feil kompetanse. Sammen med resten av rednings-Norge mente vi at vi derimot hadde den helt rette kompetansen, sier Leif Linde.

Til tross en uavklart økonomisk situasjon valgte brannvesenet å sette i gang kursing av eget mannskap. Etter et intensivkurs med opplæringspersonell fra Oslo brann- og redningstjeneste kunne brannvesenet skilte med 23 godkjente froskemenn. 27. april 1991 tok de nyutdannede redningsdykkerne fatt på tjenesten i Bergen brannvesen. De ble stasjonert på Sandviken brannstasjon, og har holdt til der siden. Etableringen ble til slutt finansiert over brannvesenets eget budsjett.

Engasjementet rundt egen fagkunnskap og det å utvikle spesialistredningstjenestene gjorde at Bergen brannvesens dykkergruppe stilte seg i første linje i kampen om – og utviklingen av - en egen utdannelse for redningsdykkere nasjonalt. Til slutt fikk Bergen brannvesen på plass en felles læreplan for utdannelsen av redningsdykkere i Norge, og det første kurset ble holdt i samarbeid med Statens dykkerskole i Bergen i 1999.

I førersetet i Norges dykkerhovedstad

- Det var en milepæl for redningsdykker-Norge å få utdannelsen på plass. Gründerånden og "learning by burning"-mentaliteten som rådet fra starten av er over. Vi har kjapt kommet i førersetet, sier Hans Petter Nilsen som er fagansvarlig for dykkertjenesten.

Haukeland sykehus, Dykker- og froskemannskolen på Haakonsvern, dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen og arbeidstilsynets nasjonale koordinatorfunksjon for dykking er viktige samarbeidspartnere for redningsdykkertjenesten. Samarbeidet mellom disse gjør Bergen til Norges dykkerhovedstad.

Våren 2017 blir en ny milepæl nådd når Sandviken brannstasjon er ferdigrenovert. Ny dykkerbil er bestilt og brann- og redningsbåten Sjøbrand blir tilknyttet brannstasjonen.

- Det blir viktig å integrere båtprosjektet på en god måte i dykkertjenesten. Vi får raskere responstid med kjappere båt og større rekkevidde i redningsarbeidet, sier Hans Petter Nilsen.