Gå tilbake til:
Du er her:

Gamle ovner forurenser

Bergen brannvesen registrerer Nansensenterets rapport som viser at vedfyring er hovedsynderen bak svevestøvutslippet på kalde vinterdager i Bergen. – Nye ovner er både sunnere og tryggere, sier brannsjef Johnny Breivik.

– Det er vedfyring i gamle ovner som forurenser. Et generelt forbud mot vedfyring er derfor feil medisin, sier brannsjef Johnny Breivik. Brannsjefen mener det kan være fornuftig med et forbud mot vedfyring i gamle ovner som ikke er rentbrennende. Ifølge SINTEF får man 33 gram sot per kilo ved som brennes i en gammel ovn, mens man vil få seks gram med samme mengde ved i et rentbrennende ildsted.

Nye ovner er sunnere og tryggere

- I motsetning til de gamle vedovnene har de nye blitt sikkerhetsklarert. De er mye tryggere i bruk, sier brannsjefen. Nyere ovner er opp mot dobbelt så effektive som gamle ovner, samtidig som bruken av dem har en betydelig miljøgevinst sammenliknet med bruk av gamle ovner. Den faktiske reduksjonen av utslippet kan bli opp mot ti ganger lavere.

Ønsker forbud mot bruk av ovner som ikke er rentbrennende

Bergen brannvesens kartlegging viser at det fortsatt fyres i 25 485 gamle ovner innenfor kommunens grenser. Nå nærmer det seg 20 år siden det ble forbudt å installere ovner som ikke er rentbrennende. Brannvesenet mener derfor at det nå bør vurderes et forbud mot å fyre i de gamle ovnene som ikke er rentbrennende.