Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du leie ut overnattingssted under sykkel-VM?

Da er det viktig at du også tenker på brannsikkerheten. Enten du skal leie ut husrom, båt eller campingvogn må du sørge for å ha røykvarsler, slokkeutstyr og tilfredsstillende rømningsveier.

-Vi ser at mange benytter muligheten til å leie ut husrom under sykkel-VM og vi er derfor svært opptatt av at brannsikkerheten er på plass før man leier ut, sier informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen.

Se brannvesenets sjekkliste før du leier ut husrom, båt eller campingvogn.

I boligen

 • Er boligen godkjent til boligformål?
 • Har boligen fungerende røykvarslere? Batteriet skal byttes minst én gang i året med mindre batteriet har lengre levetid. Dersom leiligheten er koblet til en brannsentral, sjekk at den står i normal drift.
 • Sørg for at boligen har tilgang på slokkeutstyr i form av husbrannslange og/eller håndslokker som fungerer. Slokkeutstyret skal kunne brukes i alle rom og brannslukkingsapparatets trykkmåler (pil) skal peker på grønt.
 • Er boligen i kjeller eller på loft? Sjekk at du har to uavhengige rømningsveier med mindre leiligheten er godkjent med bare én. Vindu kan være én rømningsvei.
 • Er vinduet stort nok til at du kommer deg ut hvis noe skjer? Dette er spesielt viktig i lofts- og kjellerrom. Prøv å åpne vinduet og vurder om du vil klare å komme deg ut.
 • Hold rømningsveiene ryddige. Ikke bruk rømningsveiene som lagerplass for boss, sykler, barnevogner og lignende.

I båten

 • Sørg for at båten har røykvarsler og gassvarsler. Brannslokkingsapparatet må fungere og være lett tilgjengelig.
 • Ligger båten i en tettpakket havn må det være en plan for rask evakuering.
 • Sørg for at flyteutstyret ligger tilgjengelig og er klart til bruk.
 • Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk.
 • Sjekk det elektriske anlegget og elektriske apparater. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.

Camping

 • Røykvarslere bør monteres fast i campingvogner og bobiler. Husk å bytte batteri og teste at røykvarsleren virker. I telt kan en reiserøykvarsler brukes.
 • Brannslokkeapparat er påbudt i alle campingvogner og bobiler.
 • På campingplasser skal det være minst 3 meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Biler som ikke skal brukes til overnatting kan parkeres i mellomrommet.
 • Elektriske anlegg og elektrisk utstyr i campingvogner og bobiler må være installert i henhold til regelverket. Det er eiers ansvar at anlegg og utstyr brukes som forutsatt. Få en fagperson til å gjøre kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske.

Les mer om sykkel-VM og Bergen kommune