Gå tilbake til:
Du er her:

Bry deg før det brenner

Eldre har 4-5 ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn den øvrige befolkningen. En informasjonskampanje skal bevisstgjøre pårørende om enkle brannverntiltak for sine nære eldre.

- «Bry deg før det brenner» er budskapet vårt og navnet på kampanjen. Vi som driver med brannforebygging er helt avhengige av at pårørende hjelper til med brannvernet hos hjemmeboende eldre, sier Trine S. Sommerlade, informasjonsleder i Bergen brannvesen.

Mange eldre har større utfordringer enn andre når det gjelder både å oppfatte brann, agere mot brann og komme seg ut i sikkerhet.

- Derfor er det så viktig at alle som har eldre foreldre og besteforeldre, er litt årvåkne med tanke på de typiske brannfellene i hjemmet når man er på besøk. Sjekk komfyrbruk, levende lys, fyring, el-apparater og el-anlegg. Test røykvarsleren, og bytt batteri om nødvendig. Sørg for at det blir montert komfyrvakt. Legg til rette for rask og sikker rømning i tilfelle brann. Dette er ikke vanskelig, og trenger ikke ta lang tid, sier Sommerlade.

Kampanjen retter seg denne gangen særlig mot barnefamilier, og har Brannbamsen Bjørnis som frontfigur. Ønsket er at det å sjekke brannsikkerheten hos bestemor og bestefar blir en familieaktivitet.

- Barna er blant våre beste brannvernambassadører. Det er ikke lett å si nei til barn som ber foreldrene om å sjekke røykvarsleren hos bestemor og bestefar, sier Sommerlade.

Informasjonskampanjen er et samarbeid mellom brannvesenet, Brannvernforeningen, Bjørnisprosjektet og KLP.