Gå tilbake til:
Du er her:

Stearinlys forårsaker desemberbranner

Lokal statistikk fra desember i fjor viser at bruk av stearinlys utgjør den største brannårsaken i julemåneden. Året sett under ett, er komfyren den hyppigste årsaken til branner og branntilløp.

I hele 2016 var det 94 boligbranner i Bergen kommune. Hittil i år har det kun vært 66, noe som lover godt for årsstatistikken. I fjor var det 102 branntilløp på komfyr. Ved inngangen til julemåneden i år er det allerede 107 slike branntilløp. Branner i bolig skjer som oftest om ettermiddagen og på kvelden, og de oppstår hyppigst i oppholdsrommene kjøkken og stue. To personer har omkommet i brann i Bergen hittil i år, mens det var én i fjor.

Branner i julemåneden

I desember 2016 var det 7 boligbranner og 10 branntilløp på komfyr. De fleste boligbrannene i desember kan først og fremst knyttes til åpen ild, som bruk av stearinlys. På andre plass følger feil bruk av elektrisk utstyr, hovedsakelig komfyr. Slår vi sammen branner og komfyrbranntilløp i julemåneden, troner komfyren på årsakstoppen med nær 59 %.

- I juletiden gjør vi mer av alt som er brannfarlig, som økt bruk av elektrisitet, matlaging, levende lys og peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon med alkoholbruk, sier informasjonsleder Trine S. Sommerlade i Bergen brannvesen.

Til tross for økt brannrisiko er ikke desember lenger selve brannmåneden i året. Senere år er det vintermånedene januar og februar, som slår mest ut på boligbrannstatistikken.

Ta en brannsjekk hos de som ikke klarer det selv

Det er i stor grad personer som bor alene og tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker, men også mennesker med rusproblemer og utfordringer knyttet til egen psykiske helse. Mange er ikke i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- Har du en eldre slektning eller nabo? Hjelp dem å sjekke at røykvarslerne fungerer og om de har behov for en komfyrvakt. Din innsats kan være med på å redde liv, sier Sommerlade.

Aksjon boligbrann 2017

50 % av boligbrannene i Bergen hittil i år var i boligblokker. Det samme var tilfellet i fjor. Den nasjonale førjulskampanjen Aksjon boligbrann gjennomføres 5., 6. og 7. desember. I Bergen samarbeider brannvesenet i år med Vestbo om brannsikkerhet hos beboere i boligblokker, og skal besøke ulike borettslag i hele Bergen.

Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann- og feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den praktiske gjennomføringen.