Gå tilbake til:
Du er her:

Avtale om brannsamarbeid med Vaksdal kommune

Torsdag 1. mars 2018 overtok Bergen kommune ved Bergen brannvesen totalansvaret for brann- og redningstjenesten i Vaksdal kommune. Brannsjefen i Bergen brannvesen er dermed også brannsjef i Vaksdal kommune.

Den 27. februar 2018 ble samarbeidsavtalen mellom Bergen brannvesen og Vaksdal kommune signert av brannsjef Leif Linde og konstituert rådmann Åse Elin Myking.

- Vi ser frem til et godt og nyttig samarbeid! uttaler brannsjef Leif Linde.

Ved hendelser er lokal utrykningsleder fra Vaksdal brannvesen delegert lederansvaret inntil eventuell representant fra Bergen brannvesen, normalt utrykningsleder i Arna brannstasjon, ankommer skadestedet.

Vaksdal kommune har arbeidsgiveransvaret for brann- og redningspersonell som inngår i den lokale beredskapsstyrken i kommunen. Kommunen har også ansvar for drift og vedlikehold av egne brannstasjoner, utrykningskjøretøy og annet materiell.