Gå tilbake til:
Du er her:

Nå får du ikke lenger grille på terrassen

Brannfaren er fremdeles så stor at all bruk av ild utendørs er uaktsomhet. Det er fortsatt ikke anledning for privatpersoner å grille i egen hage, på verandaen eller terrassen i Bergen, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Dette gjelder både kullgrill, engangsgrill og gassgrill.

Under totalforbudet mot bruk av åpen ild utendørs har privatpersoner frem til nå hatt anledning til å grille i egen hage eller på egen veranda/terrasse, etter en egen vurdering av brannfaren. Alle innbyggere har nemlig plikt til å vurdere brannfaren selv og opptre slik at branner ikke oppstår, iht. brann- og eksplosjonsvernloven § 5. Dersom du griller ute nå er brannfaren imidlertid så høy at du etter all sannsynlighet bryter brannloven ved å være uaktsom. Derfor skal du nå slippe å vurdere dette selv. Brannvesenet har gjort en totalvurdering av brannfaren for deg.

- Selv om folk har vært flinke til nå, kan en enkelt feilvurdering gi svært store konsekvenser etter hvert som det bare blir tørrere og tørrere. Det kan vi rett og slett ikke ta sjansen på, sier brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen.

Flere alvorlige episoder

Tørkeperioden har allerede ført til flere dramatiske skogbranner på Vestlandet. Det har også vært flere eksempler på brannfarlige situasjoner ved grilling i Bergen. Et eksempel er fra den tette trehusbebyggelsen mot Nordnes. Her hadde to personer fyrt opp i en kullgrill på en takterrasse. Sterk varme fra grillen var nær ved å antenne treverket rundt. En bekymret nabo varslet brannvesenet i tide.

- Det er slike situasjoner vi vil unngå. Derfor må vi gjøre det vi kan for å redusere risikoen så mye som mulig, sier brannsjefen.

Elgrill

Forbudet gjelder kull, engangsgrill og gassgrill. Elgrill og andre elektriske innretninger, som ikke avgir gnist eller flamme, omfattes ikke av forbudet. Slike griller representerer imidlertid også en brannfare, og må man gjøre en egen vurdering av denne brannfaren og utvise stor forsiktighet.

Brannfarenivået er skyhøyt

Tørkeperioden i Sør-Norge har vart uvanlig lenge. Både vegetasjon og bygninger har blitt så uttørket at den generelle brannfaren er ekstremt stor, også i vår region. Selv om det nå har kommet litt regn lyser skogbrannfareindeksen fremdeles rødt.

Når skogbrannfareindeksen er over 70 er det "Meget stor fare" for at det oppstår branner utendørs.

- Det skal rimelig store mengder regn til før faren er over. Når brannfaren etter hvert kommer ned på et lavt nok nivå, vil brannvesenet informere innbyggerne om dette, uttaler brannsjef Linde.