Gå tilbake til:
Du er her:

Feie- og tilsynsgebyr 2018

Her finner du feie- og tilsynsgebyret for 2018.

Feie- og tilsynsgebyr for 2018

Gebyret fastsettes etter kostnaden ved å utføre en feiing og å utføre ett tilsyn. Gebyrene er splittet i et feiegebyr og et tilsynsgebyr.

Gebyret fordeles på antall år ut fra fastsatt hyppighet og faktureres årlig. Hyppigheten er fastsatt ut fra risikoen ved fyringsanlegget og tilsynsobjektet, noe som gir en risikobasert tilnærming til gebyrberegningen.