Gå tilbake til:
Du er her:

Markant økning i antall oppdrag for brannvesenet

Bergen brannvesen får stadig mer å gjøre. Tall fra 2018 viser en økning på rundt 10 prosent både i antall nødanrop og oppdrag sammenlignet med året før. Det var likevel ingen som mistet livet i brann i verken Bergen, Samnanger, Osterøy eller Vaksdal kommuner i 2018.

Antall oppdrag har økt fra 3036 til 3319 i Bergen kommune. Økningen er på rundt 10 prosent, og dette gjelder også for resten av Hordaland, som kan vise til 2 637 oppdrag i 2018 sammenlignet med 2 307 i 2017. 110-sentralen i Hordaland har også hatt en stor økning på antall nødanrop med 1 020 flere enn året før – henholdsvis 10.279 i 2017 og 11.299 i 2018. I tillegg ble 2 232 oppdrag løst direkte av 110-sentralen. Antall unødige automatalarmer økte noe fra 1316 i 2017 til 1377 i 2018. Dette kan ha sammenheng med den markante økningen i antall oppdrag generelt, samt et økt antall nye alarmtilknytninger.

Økning i en rekke hendelseskategorier

Økningen i antall oppdrag gjenspeiles i en rekke hendelseskategorier. Både bygningsbranner, skorsteinsbranner, branner i bosscontainer og bosspann, gressbranner, vindrelaterte hendelser, dyreoppdrag, helseoppdrag og restverdiredning kan vise en oppgang. Som eksempel har redningsdykkeroppdrag økt fra 106 i 2017 til hele 119 i 2018. Antall oppdrag knyttet til forurensing, trafikkulykker og branner i båter og kjøretøy holder seg noenlunde stabilt.

Ingen dødsbranner i Bergen, Samnanger Osterøy og Vaksdal

Ingen menneskeliv gikk tapt i brann i Bergen kommune i 2018. Det gjelder også Samnanger, Osterøy og Vaksdal kommuner, hvor Bergen brannvesen har ansvaret for brannberedskapen. På landsbasis gikk imidlertid antall branndøde opp fra 26 i 2017 til 39 i 2018. Det er i stor grad personer som bor alene og tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre, men også mennesker med rusproblemer og utfordringer knyttet til psykisk helse. Røyking er den største årsaken til at folk dør i brann, og menn er kraftig overrepresentert.

Brenner mest i helgene

Antall bygningsbranner i Bergen kommune økte fra 119 i 2017 til 136 i 2018. Antall boligbranner har gått litt opp fra 75 i 2017 til 89 i 2018. Det er verdt å merke seg at fjorårets antall likevel er lavere enn i 2016, hvor det var 100 branner i boliger i Bergen. Boligbranner skjer hyppigst i boligblokker og dernest eneboliger, med en noe økende kurve for eneboliger og en noe synkende for boligblokker over de siste tre år. Ukedager som utmerker seg på boligbrannstatistikken er fremdeles lørdag og søndag, og vi ser også at slike branner oftest oppstår på ettermiddagen mellom 15.00 og 18.00, tidlig kveld mellom 19.00 og 20.00 - og også i tidsrommet senere på kvelden fra 21.00 til 23.00.

122 branner og branntilløp i bolig startet på komfyren. Komfyrbruk er dermed den vanligste enkeltårsaken til branner og branntilløp i hjemmet. Tørrkoking kan forekomme blant folk i alle aldersgrupper - fra unge som lager nattmat, til travle småbarnsforeldre og eldre som kan glemme.

Det var en rekke store bygningsbranner i Bergen i 2018. Av de mest krevende kan vi trekke frem rekkehusbrannen i Langarinden i Åsane, hvor hele ti leiligheter ble berørt og to av dem totalskadet. Andre krevende branner var den påsatte brannen i Framohallen og en kraftig brann i en firemannsbolig i Eidsvågskogen, hvor brannmannskapene brukte over tre timer på å lokalisere og slokke brannen. Brannen i en 100 år gammel villa på Bønes og storbrannen i Bøhmergaten var også spesielle.

Været gir utslag på statistikken

En kald vinter resulterte i 18 skorsteinsbranner i Bergen i 2018. De fleste skjedde i januar og februar. Av de 18 brannene var 16 knyttet til teglskorsteiner (89 prosent) og i 14 tilfeller oppstod slike branner (78 prosent) også i sammenheng med et ikke-rentbrennende ildsted. Dette viser at det er ikke-rentbrennende ildsteder og teglskorsteiner som er verstingene når det gjelder skorsteinsbranner.

Uvanlige værforhold satte sitt preg på flere av brannvesenets øvrige aktiviteter gjennom året. Fra midten av mai kom en svært tørr periode med økt brannfare i både vegetasjonen og etter hvert i trehusene i Bergen. Tørkeperioden resulterte i 28 gressbranner, mot 10 året før. Sammenlignet med resten av Sør-Norge, kom Bergen likevel ut av fjorårets tørkeperiode uten de største gress- eller skogbrannene.

Det ekstremt tørre gikk over i det ekstremt våte. I august og september resulterte store nedbørsmengder i en rekke pumpe- og lenseoppdrag for Bergen brannvesen. Den mest ekstreme nedbørshendelsen var demningsbruddet i Munkebotn 22. august, hvor Bergen brannvesen blant annet utførte oversiktsarbeid med drone. Gjennom de siste årene er det stor variasjon i antall vannrelaterte oppdrag fra 11 i 2016 til 45 i 2017 og 26 i 2018. Perioder med sterk vind gav en god del arbeid med sikring, rotvelt og andre følgehendelser. Antall slike oppdrag gikk opp fra 9 i 2017 til 27 i 2018.