Gå tilbake til:
Du er her:

Brenning av hageavfall

Våren nærmer seg og når solen titter frem er det mange som vil ut i hagen og rydde. Du kan enkelt kvitte deg med hageavfall ved å lage kompost eller levere til gjenvinning. Om du likevel ønsker å brenne hageavfallet ditt, bør du passe på så ikke ulempene blir for store for naboene og for miljøet.

Dersom man ønsker å brenne bål av trevirke eller planterester, skal det utføres på en forsvarlig og aktsom måte for å skåne helse og miljø - og for å unngå brann:

• Ta hensyn til naboer og miljø.

• Vis aktsomhet i tørkeperioder og perioder med sterkt vind. Vurder spredningsfare og om det er forsvarlig å brenne bål.

• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

• Bygg bålet av utelukkende rene treprodukter eller små mengder tørt hageavfall.

• Det er ikke tillatt å brenne søppel i noen form, heller ikke trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.

• Sørg for at bålet holdes under oppsyn og kontroll.

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og kle dem i naturstoffer som bomull og ull.

• Sørg for at bålet slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• All brenning skjer på eget ansvar.

Så lenge det er forsvarlig, er det lov å brenne hageavfall på egen eiendom. Du kan kun brenne små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress, gammelt løv og planterester. Det er ikke tillat å brenne søppel i noen form, heller ikke trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende.

Brannvesenet anbefaler å la være å brenne hageavfall, og heller bruke kompost eller levere hageavfallet til gjenvinning.

Plagsom røyk

Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Slik røyk blir ofte liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres. Røyken er spesielt til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer.

Kompost er et godt alternativ

Ved brenning av hageavfall går verdfullt materiale tapt. Planteavfall kunne heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og jordforbedringsmiddel. En enkel hagekompost er lett å lage: Legg alt avfallet i en haug. Litt ryddigere blir det dersom du lager en karm rundt, for å holde haugen på plass.

Enkelt å levere til gjenvinning

Husk også at hageavfall enkelt kan leveres inn på BIRs gjenvinningsstasjoner.