Gå tilbake til:
Du er her:

Ofte stilte spørsmål om vrakpant og forbud

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om vrakpant og forbud.

Stemmer det at vrakpanten på utskifting av ildsted øker til 10.000 kroner?
Det gjeldende vedtaket er på 5000 kroner i vrakpant per utskiftet ildsted, og det er dette innbyggerne i Bergen kommune må forholde seg til nå. Hva som blir resultatet av politiske forslag om økning i vrakpanten vet vi ikke. Eventuelle endringer må vedtas av bystyret.

Kan det hende at huseiere i områder og bydeler utenfor bykjernen kan miste muligheten til å søke vrakpant?
Vi vet ikke om det blir endringer for ulike områder i kommunen en gang i fremtiden. Per dags dato gjelder de samme regler for hele Bergen kommune. Endringer av vilkår må vedtas av bystyret.

Kan områder og bydeler utenfor bykjernen komme til å slippe forbudet mot å bruke ikke-rentbrennende ildsted?
Vi vet ikke om det blir endringer for ulike områder i kommunen en gang i fremtiden. Per dags dato gjelder de samme regler for hele Bergen kommune. Endringer av vilkår må vedtas av bystyret.

Er det lurt å vente med å skifte ut ildstedet?
Vi kan ikke råde innbyggerne til å vente med å skifte ut sitt ikke-rentbrennende ildsted med et miljøvennlig alternativ. Vi vet ikke om fremtiden vil bringe enda gunstigere ordninger for enkeltpersoner eller områder i Bergen. Slik situasjonen er nå, er ordningen med vrakpant på 5000 kroner er en god løsning for både deg og miljøet.

Må jeg fjerne ildstedet selv om jeg ikke skal bruke det?
Nei, det må du ikke, men da må du sørge for at ildstedet er plombert eller tilsvarende sikret mot bruk.

Når har jeg ikke lenger lov til å bruke mitt ikke-rentbrennende ildsted?
De ikke-rentbrennende ildstedene må være skiftet ut eller plombert innen 1. januar 2021.

Får jeg bot hvis jeg bruker det gamle ildstedet etter forbudet trer i kraft?
Om det blir bot eller andre sanksjoner, vet vi ikke nå. Byrådet skal utarbeide plan for gjennomføring av forbudet. Virkemidler og sanksjonsalternativer overfor huseiere som ikke retter seg etter forbudet, skal være en del av denne planen.

Mer informasjon finner du her:

Forskrift om forbud mot bruk av ildsteder uten dokumentert sikkerhet mot forurensning

Søk vrakpant på eldre ildsteder

Forbudet fra 2021: Disse ildstedene omfattes av forbudet

Slik bytter du ildsted på 1-2-3