Gå tilbake til:
Du er her:

Sikkerhet i fritidsbåt på Vågen

Det er viktig at sikkerheten ivaretas når mange fritidsbåter legger til i indre del av Vågen. Alle båtførere må følge fortøyningsplanen for Bergen havn.

Dersom en brann skulle oppstå er det viktig at det blir fortøyet slik at båter har mulighet til å slippe ut.

For din sikkerhet gjelder følgende regler:

Førtøyningsplan skal følges

Det skal alltid være minst en båtbredde i lengderetningen mellom hver rekke av båter

I aktuelle hoper skal det alltid være åpen "gate" midt i hopen

Studer fortøyningsplanen og merk deg hvor brannpostene er plassert

Unngå brann

Ha alltid røykvarsler ombord i båter der det skal overnattes

Ha alltid hensiktsmessig slokkeutstyr ombord

Steng alltid hovedventil på propananlegget etter bruk

Sørg for at det teknisk utstyret er i god stand til enhver tid. Pass på å tørke opp søl av brannfarlig væske umiddelbart

Om det brenner

Redd mennesker i fare og ring 110 for å varsle brannvesenet

Prøv å slokke brannen

Fjern båter som ligger rundt den brennende båten