Brenning av hageavfall

Du kan enkelt kvitte deg med hageavfall ved å lage kompost eller levere til gjenvinning. Om du likevel ønsker å brenne hageavfallet ditt, bør du passe på så ikke ulempene blir for store for naboene og for miljøet.

Videre på internett

Om våren ønsker mange å kvitte seg med plantemateriale ved å brenne det opp. Det kan være enten kvist, grener, løv og slikt som man drar sammen til et lite bål, eller det kan være gammelt gress som man tenner på og svir av der det står.

Det er imidlertid ikke helt uproblematisk å brenne hageavfall, og man må særlig passe på så ikke ulempene blir for store for naboene og for miljøet.

I perioden mellom 15. april og 15. september har du ikke lov å gjøre opp ild i og i nærheten av skogsområder uten løyve fra brannsjefen. Du kan brenne hageavfall, men da etter visse retningslinjer:

  • Du kan bare brenne kvist, løv, gress og lignende (altså ikke matavfall, bygningsavfall og plastposer)
  • Du bør ikke brenne i nærheten av bygninger eller skogsområder
  • Du bør ikke brenne i sterk vind eller i tørkeperioder
  • Tenk på naboene - det er ikke sikkert de vil ha svart røyk inn i huset sitt
  • Du må ha hageslange eller andre slokkemiddel klar til bruk ved bålet
  • Husk å slokke bålet forsvarlig når du er ferdig med å brenne
  • All brenning skjer på eget ansvar

Plagsom røyk

Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Og det er det gjerne om våren. Slik røyk blir ofte liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet, og innholdet i røyken er ofte til plage for de som har astma og andre luftveisproblemer.

Brannvesenets anbefaling er derfor å la være å brenne hageavfall og heller bruke kompost eller levere hageavfallet til gjenvinning.

Kompost er et alternativ

Ved brenning av hageavfall går verdfullt materiale tapt. Planteavfall kunne heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og jordforbedringsmiddel. En enkel hagekompost er lett å lage: Legg alt avfallet i en haug. Litt ryddigere blir det dersom du lager en karm rundt, for å holde haugen på plass.

Enkelt å levere til gjenvinningsstasjon

Husk også at hageavfall enkelt kan leveres inn på BIRs dedikerte gjenvinningsstasjoner.

NB! Ovenstående informasjon og råd er i henhold til brannloven. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan finnes flere lover og forskrifter som regulerer samme tema.

  • DEL PÅ:

Ofte stilte spørsmål

Finn svarene på de vanligste spørsmålene til brannvesenet.

Ofte stilte spørsmål