Gå tilbake til:
Du er her:

Karriere i brannvesenet?

Lurer du på hvordan du kan bli brannkonstabel, feier eller tilsynspersonell i Bergen brannvesen? Her finner du informasjon om utdannelse, samt andre krav og tester.

Det blir gjennomført skriftlige tester i norsk og matematikk. I tillegg kommer flere fysiske og psykiske tester.

Minimumskrav på røykdykkertesten

 • Tredemølletest 8 minutter med brannbekledning, pulsmåler og flaskesett, 23kg. Bestått/ikke bestått
 • Push-ups med 23 kg – minimum 7 repetisjoner
 • Liggende kroppshev – minimum 7 repetisjoner
 • Spensthopp med 23 kilo – minimum 15 repetisjoner
 • Sit-ups med 5 kilo – minimum 25 repetisjoner

Andre fysiske tester:

 • Løping (3000 meter på 13.59 minutter (menn))
 • Svømming: 300 meter på 7.5 minutter. Deretter 25 meter under vann. Du må også hente opp to gjenstander fra bunnen.

NB! Bergen brannvesen presiserer at det kan være små variasjoner på de fysiske testene fra gang til gang. Det er også variasjoner på testinnholdet fra brannvesen til brannvesen.

De psykiske testene består av:

 • Klaustrofibitest
 • Høydetest med klatring opp stigen

Brannkonstabel

Personell til utrykningsstyrken rekrutteres i hovedsak fra praktiske yrker og det kreves en viss yrkeserfaring, samt god fysisk og psykisk helse. Opplæring på brannkonstabelnivå er brannvesenets eget ansvar.

Kandidater blir valgt ut på bakgrunn av utdanning, kurs og erfaring for å komme til opptaksprøver.

Se tabell over beregning av poeng oppe til høyre på denne siden.

Under poenberegningstabellen er det et egenmeldingsskjema merket "Opptak 2016". Dette er beregnet for kandidater som er innkalt til testing. Skjemaet skrives ut og kandidatene må fylle ut alle felter etter beste evne. Ferdig utfylt skjema, samt bilde, tas med på testdagen.

Opptaksprøver består av diverse tester, blant andre røykdykkertest, fysiske tester, teoretiske og praktiske tester. Bergen brannvesen har utviklet et eget opplæringsprogram for brannkonstabler som inngår i brannskolens læreplan.

Bergen brannvesen gjennomfører etterutdannings- og videreutdanningskurs i egen regi innenfor en rekke fagområder.

Feier

Feierfaget bygger på grunnkurs i tekniske byggfag i videregående skole etterfulgt av tre års læretid hos oss. I løpet av læretiden må man gjennomføre den allmennfaglige delen på videregående kurs I nivå. En del av undervisningen foregår ved Norges brannskole. Etter endt læretid, og bestått svenneprøve, får de fleste tilbud om jobb hos oss.

Tilsynspersonell, særskilt tilsyn

Forebyggende personell ved seksjon særkilt tilsyn rekrutteres hovedsakelig fra tre bakgrunner:

 • utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
 • yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I
 • fagutdanning som feiersvenn.

Høyskolen Stord/Haugesund tilbyr utdanning som branningeniør