Gå tilbake til:
Du er her:

Karriere i brannvesenet

Lurer du på hvordan du kan bli brannkonstabel, feier eller tilsynspersonell i Bergen brannvesen? Her finner du informasjon om utdannelse, samt andre krav og tester.

HR-leder Trond Knoop
Mobil: 950 82 888
Direkte telefon: 53 03 03 01
E-post: Trond.​Knoop@​bergen.​kommune.​no

Ressurskoordinator Irene Gjesdal Mo
Mobil: 945 25 182
E-post: Irene.​Mo@​bergen.​kommune.​no

Brannkonstabel

Personell til utrykningsstyrken rekrutteres i hovedsak fra praktiske yrker og det kreves en viss yrkeserfaring, samt god fysisk og psykisk helse. Opplæring på brannkonstabelnivå er brannvesenets eget ansvar.

Kandidater blir valgt ut på bakgrunn av utdanning, kurs og erfaring for å komme til opptaksprøver.

Opptaksprøver består av diverse tester, blant andre røykdykkertest, fysiske tester, teoretiske og praktiske tester. Bergen brannvesen har utviklet et eget opplæringsprogram for brannkonstabler som inngår i brannskolens læreplan.

Bergen brannvesen gjennomfører etterutdannings- og videreutdanningskurs i egen regi innenfor en rekke fagområder.

Feier

Feierfaget bygger på grunnkurs i tekniske byggfag i videregående skole etterfulgt av tre års læretid hos oss. I løpet av læretiden må man gjennomføre den allmennfaglige delen på videregående kurs I nivå. En del av undervisningen foregår ved Norges brannskole. Etter endt læretid, og bestått svenneprøve, får de fleste tilbud om jobb hos oss.

Tilsynspersonell, særskilt tilsyn

Forebyggende personell ved seksjon særkilt tilsyn rekrutteres hovedsakelig fra tre bakgrunner:

  • utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
  • yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I
  • fagutdanning som feiersvenn.

Høyskolen Stord/Haugesund tilbyr utdanning som branningeniør