Gå tilbake til:
Du er her:

Besøk på brannstasjonene - ikke mulig for tiden

På grunn av koronasituasjonen er brannstasjonene i Bergen inntil videre stengt for besøkende. Arrangementer, skoleundervisning, foredrag og andre sammenkomster er også avlyst.

I en normalsituasjon tar Bergen brannvesen imot besøk på stasjonene for omvisning og brannforebyggende foredrag. Vi kan likevel ikke innfri alle ønsker om besøk. Vi prioriterer besøk og brannforebyggende informasjon til risikogrupper og ellers andre ved ledig kapasitet. Vi avholder også en flere andre publikumsarrangement og driver skoleundervisning.

Åpen brannstasjon

Arrangementet «Åpen brannstasjon» i september er en anledning for alle barn og voksne til å besøke våre stasjoner.

Skoleklasser

Alle 6. klasser får brannforebyggende undervisning av Bergen brannvesen på skolen sin, og vi tar derfor som hovedregel ikke imot skoleklasser. I særskilte tilfeller gjør vi unntak når vi har kapasitet og anledning.

Barnehager

Hver vår inviterer vi 1 200 førskolebarn til barnehagedager på hovedbrannstasjonen i Bergen. Her får barna delta på forskjellige gøye aktiviteter, og de får møte brannbamsen Bjørnis. 

Påmelding blir sendt ut til alle barnehager i god tid og det er «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder.

Bergen brannvesen har ikke kapasitet til å ta imot barnehager utenom disse dagene.  

Seniorgrupper

Vi tar imot seniorgrupper for omvisning på stasjonen i kombinasjon med brannforebyggende informasjon. Vi kan også stille på arrangement eller lignende med brannforebyggende foredrag.

Samarbeidspartnere  

Dersom vi har kapasitet tar vi imot samarbeidspartnere for besøk og foredrag. Dette kan for eksempel være forsikringsselskap, andre brannvesen, relevante kommunale grupper, Røde Kors og andre lignende grupper.

Grupper og organisasjoner

Vi tar imot ideelle organisasjoner som Lions, Kiwanis og lignende, for besøk og foredrag. Vi tar også imot idrettslag, fritids- og interessegrupper, dersom vi har ledig kapasitet.

Sosiale lag og andre arrangement

Vi sier ikke ja til henvendelser om å være kulisse for eller delta ved utdrikningslag, blåturer eller lignende sosiale arrangementer. Vi deltar heller ikke på andre arrangement uten at vår rolle er å gi relevant kunnskap.

Arbeidsuke

Bergen brannvesen tar imot skoleelever på arbeidsuke. Vi sier ja til seks elever på våren og seks elever på høsten, helst en om gangen. Vi trenger varsel minst en måned i forveien slik at vi kan planlegge aktiviteter for elever.

I arbeidsuken forsøker vi å gi elevene kunnskap, innsikt og praktisk erfaring med de ulike arbeidsoppgavene i Bergen brannvesen. Elevene får være observatør under øvelser og daglige rutiner med operativ avdeling. De får være med på tilsyn og feiing med brannforebyggende avdeling, i tillegg til brann eller førstehjelpskurs, dersom dette blir holdt i perioden.

Forespørsler om omvisning, foredrag eller arbeidsuke kan sendes til: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no