Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Tirsdagskvelder 2018

Program for tirsdagskveldene i 2018 er klart, og vi ønsker velkommen til nye foredrag på byarkivet. Oljehistorie, Kallemann og Amandus eller strileopprøreren Jochum de Lange? Eller kanskje vil du bli bedre kjent med Bergens Barneasyl eller legevaktens historie? Ta turen til byarkivet for å bli bedre kjent med byens historie! Foredragene finner sted på vår lesesal i 2. etasje i Kalfarveien 82. De starter kl. 19, og varer ca. 45 minutter. Arrangementene er gratis og åpne for alle. Velkommen!

Arkivdagen 2017

Tradisjonen tro holdt Bergen Byarkiv åpent hus på Arkivdagen 11.11.2017. Årets arkivdag var viet 30-årsjubileet til stiftelsen ArkiVest, tidligere Lokalhistorisk arkiv i Bergen (LAB). ArkiVest er samarbeidspartner for organisasjoner og bedrifter i bergensområdet som ønsker hjelp til å bevare sine historiske dokumenter. Rundt sytti frammøtte gjester ble budt tre foredrag med fokus på privatarkiv, en ny utstilling og omvisninger i arkivmagasinene.

Arkivdagen 2017: ArkiVest 30 år

Lørdag 11. november kl. 12 ønsker Bergen Byarkiv og ArkiVest (tidligere Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen) velkommen til Arkivdagen 2017. I år feirer vi at vår samarbeidspartner ArkiVest er 30 år og setter fokus på privatarkiver. ArkiVest er en stiftelse som hjelper bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen med å oppbevare og formidle sine historiske arkiver. Vi byr på foredrag, omvisninger, åpning av jubileumsutstilling - og dessuten kaffe og kake!

Månedens dokument november 2017

Konkurranse om posthuset

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Sirkus i byen

Fra 1. juni til 9. september 1910 var det landsutstilling på Sverresborg i Bergen. Våren 1910 søkte Karl Norbeck om å få sette opp en sirkusbygning i byen mens landsutstillingen var her. Det resulterte i en byggesøknad som havnet i bygningssjefens arkiv – med det som trolig er vår eneste byggetegning av et sirkus!

Månedens dokument oktober 2017

Kirkevoll skole i Fana

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Begrenset åpningstid 5. oktober

På grunn av et internt arrangement torsdag 5. oktober vil lesesalen denne dagen være stengt fra kl. 12.

Bergen Legevakt 100 år!

Bergen Legevakt markerer i 2017 sitt 100-årsjubileum. Nødhjelpstasjonen, som var det offisielle navnet fra starten (Bergen Legevakt fra 1941) hadde sine første lokaler i den tidligere Arbeidsanstalten i Allehelgens gate 3 – dette på tross av at det opprinnelig var planlagt at det skulle opprettes en nødhjelpstasjon i lokalene til det gamle sykehuset i Teatergaten etter at Haukeland sykehus sto ferdig i 1912. Slik gikk det ikke, Arbeidsanstalten flyttet inn i lokalene til det gamle sykehuset, men diverse omstendigheter gjorde at det ikke ble opprettet en nødhjelpstasjon den gang, slik planen var.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Magiske førestillingar og trolldomsforordninga av 1617

Tirsdag 3. oktober vil vi markere at det i år er 400 år sidan trolldomsforordninga av 1617 "Om Troldfolk oc deres Medvidere", med et foredrag av Jørn Øyrehagen Sunde.

Restaurant i Nygårdsparken

En restaurant i stavkirkestil eller et murbygg med bindingsverk? I 1900 var det store planer for restaurant i Nygårdsparken, og det ble holdt en egen arkitektkonkurranse.

Forliste emigranter fra skipet De Zee Ploeg og byens behandling av dem 1817-1818

For 200 år siden sto byens myndigheter i en vanskelig situasjon, da de måtte ta seg av nesten 600 fattige og syke tyske emigranter fra skipet De Zee Ploeg. Skipet var på vei fra Amsterdam til Amerika, da det forliste i Nordsjøen. Etter å ha drevet lenge rundt på havet havnet det i Bergen i slutten av september 1817. Nå har vi transkribert møteprotokollen fra komiteen som ble nedsatt for å ta seg av emigrantene.

Et eventyr er over

Etter nesten 41 år i Bergen kommune, og 38 år som Bergens byarkivar, hadde Arne Skivenes sin siste arbeidsdag på Bergen Byarkiv 31. august.