Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Arkivverket og byarkivet mot felles mål

Bergen byarkiv mottok i juni en henvendelse fra Arkivverket. Her ble det vist til klager fra privatpersoner på manglende arkivering og journalføring i Bergen kommune.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Til hor, vold og mistrivsel skiller oss ad!

Tirsdag 11. september ønsker vi velkommen til høstens første tirsdagskveld med foredraget «Til hor, vold og mistrivsel skiller oss ad!».

Månedens dokument september 2018

Biskopshavn kirke

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Månedens dokument august 2018

Bro over Puddefjorden

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Månedens dokument juli 2018

Folkets Hus på Kjøttbasarens tomt

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Korps i arkivet

2018 er Musikkorpsenes år, og markerer 100 års jubileet til Norges Musikkorps Forbund. I den anledning arrangeres det landsfestival for korps i Bergen. Festivalen blåses i gang med fanfare fra 100 trompetister på Fløyen torsdag 28 juni.

Manglende journalføring og arkivering i «Mathallsaken»

Bergensavisen har i en rekke artikler den siste tiden påpekt at e-poster som kommer direkte til saksbehandlere i Bergen kommune, ikke blir journalført i tilstrekkelig grad. Bergen byarkiv har kartlagt omfanget av dette, og vil følge opp med tiltak for å sikre kommunenes arkiver i fremtiden.

Månedens dokument juni 2018

Nordnes svømmestadion

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Leverpostei og speil i Marken

«Disse dokumentene er funnet i safen uten at noen av funksjonærene kjenner saken. Legges i arkivet i mappe M43-2 som en rent foreløbig plassering.» Lappen fra 1956, som var festet til en liten bunke dokumenter, vakte naturlig nok en viss nysgjerrighet. Midlertidighet har som vi alle vet en tendens til å kunne bli permanent – så også i dette tilfellet. Dokumentene ligger fortsatt i mappen der de fikk sin foreløpige plassering for rundt 60 år siden.

Månedens dokument mai 2018

Forslag til ny brannstasjon i Bergen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

De første norske aksjeselskapene

På vårens siste tirsdagskveld 8. mai vil Charlotte Østergaard, professor ved Institutt for finans ved BI, fortelle om fremveksten av de første norske aksjeselskapene - blant dem Bergen Mekaniske Verksted og Hansa Bryggeri.

Kongens Fortjenstmedalje til Arne Skivenes

Tidligere byarkivar Arne Skivenes er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin store innsats for arkiv, arkivfaget og lokalhistorie i Bergen og Norge gjennom 40 år.