Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Leverpostei og speil i Marken

«Disse dokumentene er funnet i safen uten at noen av funksjonærene kjenner saken. Legges i arkivet i mappe M43-2 som en rent foreløbig plassering.» Lappen fra 1956, som var festet til en liten bunke dokumenter, vakte naturlig nok en viss nysgjerrighet. Midlertidighet har som vi alle vet en tendens til å kunne bli permanent – så også i dette tilfellet. Dokumentene ligger fortsatt i mappen der de fikk sin foreløpige plassering for rundt 60 år siden.

Månedens dokument mai 2018

Forslag til ny brannstasjon i Bergen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

De første norske aksjeselskapene

På vårens siste tirsdagskveld 8. mai vil Charlotte Østergaard, professor ved Institutt for finans ved BI, fortelle om fremveksten av de første norske aksjeselskapene - blant dem Bergen Mekaniske Verksted og Hansa Bryggeri.

Kongens Fortjenstmedalje til Arne Skivenes

Tidligere byarkivar Arne Skivenes er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin store innsats for arkiv, arkivfaget og lokalhistorie i Bergen og Norge gjennom 40 år.

«Om Eidsvåg fabrikker vil delta i avlønningen av en politibetjent?»

I september 1935 sendte fabrikkeier Christian Petersen ved Eidsvåg fabrikker et brev til Åsane herredsstyre der han påpekte at en del løse eksistenser og mindre velsette individer i det siste hadde funnet veien til Eidsvåg. Blant disse individene regnet han også "de «Splintefølger» som kommer rækende med motorbaater og lager spetakler og ellers plager folk på omstreifernes vanlige vis". Disse løse fuglene skapte i følge Petersen uro og utrygghet, og det hadde også vært klaget over tyverier.

Månedens dokument april 2018

Rådhuset i Bergen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Jan Tore Helle blir ny byarkivar

Jan Tore Helle (50) er ansatt som ny byarkivar i Bergen kommune.

Studenter på byarkivet

Akkurat nå er studentene Torstein Skeide Olsen og Linn Nodland i full gang med å ordne arkivet etter Ungdomsheimen på Kvamskogen.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Bergens Barneasyl – i hjertet av Bergen

Bergens Barneasyl på Asylplass er et kjent bygg i bybildet. På vår tirsdagskveld i neste uke, 13. mars, vil Bente Borgen fortelle om husets lange historie.

Månedens dokument mars 2018

St. Markus kirke

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Radiofenomenet Kallemann og Amandus

På vår neste tirsdagskveld 10. april kan du mimre om - eller bli kjent med - den populære barnetimen om de to bergenske guttene Kallemann og Amandus, skapt av Sverre Erichsen.