Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Forliste emigranter fra skipet De Zee Ploeg og byens behandling av dem 1817-1818

For 200 år siden sto byens myndigheter i en vanskelig situasjon, da de måtte ta seg av nesten 600 fattige og syke tyske emigranter fra skipet De Zee Ploeg. Skipet var på vei fra Amsterdam til Amerika, da det forliste i Nordsjøen. Etter å ha drevet lenge rundt på havet havnet det i Bergen i slutten av september 1817. Nå har vi transkribert møteprotokollen fra komiteen som ble nedsatt for å ta seg av emigrantene.

Et eventyr er over

Etter nesten 41 år i Bergen kommune, og 38 år som Bergens byarkivar, hadde Arne Skivenes sin siste arbeidsdag på Bergen Byarkiv 31. august.

Månedens dokument september 2017

Kirke på Fredens Bolig

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Bybilder fra Morgenavisen

Sommeren 2017 gjorde vi et lite dykk i Morgenavisens billedarkiv, og presenterte et lite utvalg bybilder fra ca. 1970-1984 på byarkivets Facebookside.

Månedens dokument august 2017

Pakkhus på Søre Nykirkekai

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Månedens dokument juli 2017

Bryggen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Åpningstider sommeren 2017

I juli og frem til 14. august er lesesalen åpen mandager kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.

Fagdag og fest med boklansering på byarkivet

I anledning byarkivar Arne Skivenes´ 70-årsdag arrangerte Bergen Byarkiv torsdag den 22. juni fagdag for sine ansatte, med en rekke gjester.

Månedens dokument juni 2017

Offentlig bad og friluftsbad i Årstad

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Vegg i vegg i Sydnesgaten

Natt til søndag 14. mai i år brant to av byens gamle trehus, Sydnesgaten 33 og 35. Mandag morgen fikk byarkivet en henvendelse fra Bergens Tidende med spørsmål om det var mulig å finne ut noe mer om husenes historie. Det eneste man visste var at de skulle være bygget i 1895. Både bygningssjefens arkiv og kommunale folketellinger kunne fortelle om husene, og litt av historikken ble presentert i en artikkel i avisen. Her har vi samlet en del av det vi fant om de to nabohusene i Sydnesgaten.

17. mai for 40 år siden

Bergen Byarkiv ønsker alle en god 17. mai med foto fra nasjonaldagen i 1977.

Månedens dokument mai 2017

Fløirestauranten

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Kvinnearbeid i jordbruks- og industribygda Arna 1870-1930

På vårens siste tirsdagskveld, 9. mai, vil historiker Ingeborg Fløystad fortelle om kvinnearbeid i Arna på slutten av 1800- og tidlig på 1900-tallet.