Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Månedens dokument januar 2020

Bergens 900-årsjubileum i 1970: «Fortidens – nåtidens og fremtidens Bergen»

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2020 vil vi hente frem dokumenter fra 900-årsjubileet i 1970. Først og fremst finnes disse i arkivet etter Byjubileumskomiteen.

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Bergens fødselsdag, gratulerer med de 1000 år!

Vi ønsker velkommen til årets første tirsdagskveld 14. januar! I år er tirsdagskveldene viet Bergens 950-årsjubileum, og i første foredrag går vi derfor 950, eller kanskje 1000 år, tilbake i tid.

De siste fløttmenn i Bergen

Den 31. desember 1959 ble den mange hundre år gamle fløttmannsvirksomheten i tradisjonell forstand avviklet i Bergen i det den siste fløttmann med robåt la inn årene denne dagen. Fløttmann Hjalmar Hermansen var da blitt 73 år, og hadde vært fløttmann sammenhengende i over 28 år. Du skal få høre mer om ham og andre fløttmenn senere i artikkelen, men først litt om fløttmenn generelt og om hvordan fløttmannstjenesten gradvis ble avviklet fra slutten av 1800-tallet utover på 1900-tallet.

God jul!

Med denne flotte tegningen fra arkivet etter Gutteklubben Ørn, tegnet av Fred W. Iversen i desember 1916, ønsker Bergen byarkiv alle gode venner og støttespillere en riktig god jul! Vi takker for året som er gått, og ønsker både kjente og ukjente velkommen til byarkivet i 2020!

Juletrær fra Bergen til Newcastle i 70 år! Les historien om den første julegranen i 1949.

Hvert år sender Bergen kommune et stort juletre til Newcastle som takk for hjelpen under 2. verdenskrig, og som tegn på vennskap mellom to byer som i århundrer har vært knyttet sammen gjennom sjøfart og handel. Det var Oslo som innledet tradisjonen med å sende et juletre til London i 1947. Året etter, i 1948, fremmet Bergens Arbeiderblad ideen om at Bergen burde sende juletre til Newcastle. BA fikk ideen etter at den britiske avisen «News Chronicle» i en artikkel stilte spørsmålet: «Hvorfor kan ikke også andre britiske byer få juletrær?».

TIRSDAGSKVELD PÅ BERGEN BYARKIV

Haukeland sykehus – en bergensk hjørnesten

På årets siste tirsdagskveld 10. desember vil Morten Hammerborg fortelle om Haukeland sykehus’ historie og utvikling.

Månedens dokument desember 2019

Observatorium på Nordnes

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem dokumenter som viser byggverk reist av Bergen kommune. Dokumentene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Stort oppmøte på arkivdagen 2019

På arkivdagen 2019 tyvstartet Bergen byarkiv Bergen bys 950-års jubileum med film, foredrag og underholdningsinnslag.

Månedens dokument november 2019

Krohnsminde idrettsplass

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem dokumenter som viser byggverk reist av Bergen kommune. Dokumentene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Arkivdagen 2019

Lørdag 9. november kl. 1200 tyvstarter vi Bergen bys 950-års jubileum med arkivdagen 2019! Det blir foredrag om Bergen i middelalderen med professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde og historiker og tidligere byråd Anna Elisa Tryti. Vi viser også en filmatisert rekonstruksjon av Bergen på 1300-tallet.

Markering av tre pensjonister

Mandag 30. september hadde Marit Haugland, Knut Geelmuyden og Marit Andersen sin siste dag på Bergen byarkiv. 27. september ble det markert at de tre går inn i pensjonistenes rekker.

Månedens dokument oktober 2019

Danoanlegget

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune. Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.