Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 10 – 2014

Tirsdagskveld på Bergen Byarkiv tirsdag 9. desember

Tanks skole i hjertet av Bergen. En historisk kavalkade gjennom Kong Oscars gate


Ærverdige Tanks skole, som nå er innlemmet i den nye Amalie Skram videregående skole, har en sentral plass i Bergens skolehistorie. Skolen ble opprettet i 1850, med utgangspunkt i et legat etter handelsmannen Hans Tank, og hadde sin bakgrunn i opplysningstidens idealer. På årets siste tirsdagskveld vil Elisabeth Aasen, forfatter og tidligere lektor ved Tanks skole, fortelle om skolen og miljøet rundt skolen i Kong Oscars gate på 1800-tallet. Det vil også bli anledning til å se på arkivmateriale både etter Tanks skole og etter Hans Tanks legat. Foredraget begynner kl. 19 (dørene åpner 18.45), og holdes i byarkivets lokaler i Kalfarveien 82. Velkommen!

 

Arkivene etter Bergen havnevesen i Norges dokumentarv

2 . desember 2014 ble 29 nye dokumenter tatt opp i registeret over Norges dokumentarv. Denne gangen ble arkivene etter Bergen havnevesen 1732-2012 innlemmet i listen. Bergen var landets største havneby, og havnevesenets arkiver forteller om Norge som sjøfartsnasjon, der havnene var sentrale knutepunkt nasjonalt og internasjonalt. Vår samarbeidspartner Lokalhistorisk arkiv i Bergen fikk arkivet etter Alvøens Papirfabrik AS ført på listen. I løpet av våren 2015 vil du bli bedre kjent med arkivene på to av våre tirsdagskvelder! Les mer her.

 

Digitalisering av arkiv fra Etat for boligforvaltning

Bergen Byarkiv er nylig ferdig med et digitaliseringsprosjekt for Etat for boligforvaltning (EBF). Etaten forvalter ca. 5100 kommunale boliger inkludert serviceboliger, bofellesskap og presteboliger. Det skannede materialet består av tegninger og annen dokumentasjon knyttet til drift og vedlikehold av byggene, såkalt FDV-dokumentasjon. Hovedformålet har vært å sikre en enhetlig forvaltning av dokumentasjonen til etatens virksomhet. Materialet er gjort tilgjengelig i Bergen Byarkivs digitaliseringsløsning BraArkiv, og skal etter hvert også kunne hentes ut fra EBF sitt eget fagsystem.

 

Arbeidsstuer for barn

Den første arbeidsstuen for barn i Bergen ble etablert i 1905. Arbeidsstuene ble opprettet for at barn skulle lære å bli nevedyktige og bruke fristundene til nyttig arbeid. Det var ansett som særlig viktig for barn fra arbeiderklassen, der mange mødre måtte arbeide på ettermiddags- eller kveldstid. Vår digitale fortelling «Dukkebutikken» forteller historien om en av gjenstandene som ble laget av barna på Nygaards arbeidsstue.

 

God jul!

Med dette bildet av julegranen på Torgallmenningen en gang på 1970-tallet, fra arkivet etter Morgenavisen, ønsker Bergen Byarkiv å ønske alle gode venner og støttespillere en riktig god jul! Vi takker for året som er gått, og ønsker både kjente og ukjente velkommen til byarkivet i 2015. 

 

 
 

Lesesalens åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.

 

 

Edit