Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 8 – 2017


Magiske førestillingar og trolldomsforordninga av 1617Det magiske har vorte brukt til å forklara hendingar og handlingar til alle tider. Men frå om lag 1590 til 1690 vart trolldom forfølgt og straffa strengt. I 2017 er det 400 år sidan trolldomsforordninga av 1617 "Om Troldfolk oc deres Medvidere" vart ein katalysator i trolldomsprosessane. Kva var årsaka til at trolldom vart eit samfunnsvonde? I kva situasjonar oppstod skuldingar om trolldom? Og kvifor slutta ein å forfølgja trollfolk? Foredragsholder er Jørn Øyrehagen Sunde, som er professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen. Foredraget starter kl. 19 på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Arrangementet er gratis, og foredraget varer ca. 45 minutter. Velkommen!
Trolldomsforordningen av 1617

For 400 år siden, den 12. oktober 1617, utsendte kong Christian IV en felles dansk-norsk forordning ”Om Troldfolk og Deris Medvidere”. ”Rette troldfolk" var de som hadde inngått en pakt med djevelen. Det var flere "grader" av trollfolk alt etter hva type trolldom de skulle ha gjort seg skyldige i. For diabolisme (pakt og/eller omgang med djevelen) og maleficium (skadetrolldom) var det dødsstraff. Signeri (handlinger mot sykdom og smerte) skulle straffes med landsforvisning og tap av eiendom. Forordningen var en av flere som skulle slå ned på umoral og synd og gjenopprette den kristne moral. Den ble tatt inn i Norske Lov av 1687, og ble ikke opphevet før 1842!


Bergen legevakt 100 år
Bergen Legevakt markerer i 2017 sitt 100-årsjubileum. Nødhjelpstasjonen, som var det offisielle navnet fra starten, hadde sine første lokaler i den tidligere Arbeidsanstalten i Allehelgens gate 3. Legevaktens første pasient 1. august 1917 var den svenske matrosen Elof Svensen. Les mer om opprettelsen av Nødhjelpstasjonen på Bergen Byarkivs nettside.
Restaurant i Nygårdsparken

Tidlig i september åpnet den nyrehabiliterte Nygårdsparken, med bl.a. kafé i øvre del. Men allerede i år 1900 var det planer om et stort restaurantbygg i parken. Det ble det ikke noe av, men de fine tegningene fra arkitektkonkurransen ligger i arkivet etter Park- og idrettsvesenet. Nå finner du alle tegningene og beskrivelsene på vår nettside - eller du kan se vår lille utstilling om konkurransen, de ulike utkastene og vinneren. Les mer her.
Kai-konferansen 2017

Den årlige KAI-konferansen for kommunale og fylkeskommunale arkiver ble arrangert 5.-7. september. I år ble konferansen holdt i Bergen, arrangert av Interkommunalt arkiv i Hordaland, Hordaland fylkesarkiv og Bergen Byarkiv. Konferansen ble åpnet av ordfører Marte Mjøs Persen, og blant foredragsholderne var også vår tidligere byarkivar Arne Skivenes.
Finn frem til byarkivet
Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 


Lesesalens åpningstider

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.
Illustrasjoner:
Heading: Tegning fra arkivet etter Park- og idrettsvesenet

Hovedramme: Arkivet etter Bergen legevakt - Tegning fra arkivet etter Park- og idrettsvesenet - Foto: Ingfrid Bækken
Sideramme: Tegning fra arkivet etter Bygnings- og reguleringssjefen i Fana - Foto: Ingfrid Bækken

 

 

Edit