Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 9 – 2017


Velkommen til arkivdagen 2017!


Lørdag 11. november kl. 12 ønsker Bergen Byarkiv og ArkiVest (tidligere Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen) velkommen til arkivdagen 2017. I år feirer vi at vår samarbeidspartner ArkiVest er 30 år og setter fokus på privatarkiver. Bergen Byarkiv og ArkiVest byr på foredrag, omvisninger, åpning av jubileumsutstilling - og dessuten kaffe og kake!

Program
12.00: Åpning
12.15: Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant (Sp):
"Arkivpolitikk, lokalhistorie og privatarkiver"
12.40: Arne Skivenes, tidligere byarkivar:
"Lokalhistorisk Arkiv i Bergen - en ganske bra snøball..."
13.10: Kaffe og kaker, utstilling og myldring
13.40: Gudmund Skjeldal, forfatter og idéhistoriker:
"Å djupdukka i Bergens Tidende"
14.00: Mulighet for omvisning

Arrangementet er gratis og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. Velkommen!
 

 


ArkivVest 30 år

Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen har nå skiftet navn til ArkiVest, og feirer i år sitt 30-års jubileum. ArkiVest ble stiftet i 1987 som et samarbeidsorgan mellom organisasjons- og næringslivet i Bergen og Bergen kommune. Stiftelsen har som formål å hjelpe bedrifter, organisasjoner og privatpersoner i Bergen med å oppbevare og formidle sine historiske arkiver. ArkiVest har 150 medlemmer og oppbevarer rundt 4500 hyllemeter arkivmateriale. Vi gratulerer med jubileet!

 


Interkommunalt arkiv i Hordaland 30 år

Våre gode kolleger ved Interkommunalt arkiv i Hordaland, IKAH, som holder hus sammen med byarkivet på Kalfaret, feiret fredag 3. november sitt 30-årsjubileum med fagseminar på Litteraturhuset i Bergen - med foredrag, lansering av jubileumshefte og selvfølgelig kaffe og kake! IKAH ble stiftet i 1987, og eies av og forvalter de historiske arkivene til 32 kommuner i Hordaland. Byarkivet gratulerer så mye med jubileet!
 

Alrekstrand

11. oktober ble den offisielle åpningen av nybygget i Møllendalsveien til universitetets Fakultet for kunst, musikk og design markert. På tomten lå tidligere det store industribygget til Sverre Munck AS. Men visste du at det en gang lå det en stor herskapsvilla kalt Alrekstrand i en vakker hage akkurat her? Villaen ble bygget av kjøpmann og konsul Johan Thesen i 1870-årene. Les mer på vår nettside om Årstads historie.


Sirkus i byen

Da Karl Norbeck søkte om å få sette opp en midlertidig sirkusbygning i Bergen sommeren 1910 sendte han inn det som kanskje er den eneste sirkustegningen vi har i arkivene våre! Først fikk han nei, men det ble sirkus til slutt likevel. Les mer på nettsiden vår!
Slektsforskerdagen på Statsarkivet

Lørdag 28. oktober markerte våre kolleger ved Statsarkivet i Bergen slektsforskerdagen 2017. Det ble holdt flere foredrag, Slekt og Data var til stede for å hjelpe og man kunne være med på omvisning. Blant foredragsholderne var Tor-Magnus Lien fra Bergen Byarkiv som fortalte om slektshistoriske kilder på byarkivet.Digitale personalmapper i Bergen kommune

I forbindelse med innføring av nytt sak- og arkivsystem i kommunen skal ansattes personalmapper skannes og lagres i et digitalt personalarkiv. Byarkivet har nå skannet Kemnerens aktive personalmapper, og papirmappene er avlevert til oss. Byarkivet tilbyr også andre kommunale enheter å avlevere og få digitalisert sine personalmapper. Etter Kemneren står Bystyrets kontor for tur.
Finn frem til byarkivet
Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

Lesesalens åpningstider

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.
Illustrasjoner:
Heading: Utsnitt av kart fra arkivet etter Unneland og Fjellgardane Grunneigarlag

Hovedramme: Plakat for arkivdagen designet av Ståle Bruland - Kart fra arkivet etter Bygningssjefen i Bergen - Brev fra arkivet etter Bygningssjefen i Bergen - Foto: Terje Nomeland, Statsarkivet i Bergen
Sideramme: Tegning fra arkivet etter arkitekt Nils Holter - Tegning fra arkivet etter Bygningssjefen i Bergen

 

 

Edit