Gå tilbake til:
Du er her:

ArkiVest 30 år!

I dag, 15. desember 2017, kan vi gratulere våre kollegaer i ArkiVest med dagen! For akkurat 30 år siden, 15.12.1987, ble nemlig Lokalhistorisk Arkiv i Bergen stiftet. I høst skiftet stiftelsen navn til ArkiVest.

Vil du lese mer om privatarkivarbeidets historie ved byarkivet? Da kan du lese artikkelen vår tidligere byarkivar Arne Skivenes skrev i 2000, Lokalt privatarkivarbeid – eksempelet Bergen 1975 – 2000.

Les også Arne Skivenes’ artikkel 10 bud for å oppnå et anstendig nivå på det nasjonale privatarkivarbeidet, publisert i Arkivråd 3/2005.

ArkiVest er en stiftelse som har som målsetting å ta vare på arkiver etter bedrifter og organisasjoner i Bergen. Initiativet til stiftelsen kom fra Bergen Byarkiv. Da byarkivet ble startet opp i 1979 var målsettingen at arkivet ikke bare skulle være et kommunearkiv, men også ta vare på private arkiver fra Bergen. De første privatarkivene kom inn til byarkivet allerede i 1980, nemlig arkivene etter Arne fabrikker, Alvøen papirfabrikk og Sundt & Co.

For å sikre privatarkivarbeidet begynte man på midten av 1980-tallet å arbeide for å finne en god løsning å organisere og finansiere dette på. I juni 1987 vedtok bystyret en løsning der arbeidet med private arkiver skulle finansieres dels av kommunen og dels av arkivskaperne selv. Med dette som utgangspunkt ble stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen opprettet 15.12.1987. Stiftelseskapitalen på 100.000 kr ble reist gjennom deltakelse av 20 parter, der bedrifter, næringsorganisasjoner, fagorganisasjoner, samt fylkeskommune og kommune deltok.

Stiftelsen har gjennom de 30 årene den har eksistert bidratt til å sikre og bevare mange viktige bedrifts- og organisasjonsarkiver med stor lokalhistorisk interesse. ArkiVest har nå rundt 150 medlemmer, og oppbevarer ca. 4500 hyllemeter arkivmateriale.

Vi gratulerer med dagen!