Gå tilbake til:
Du er her:

Jan Tore Helle blir ny byarkivar

Jan Tore Helle (50) er ansatt som ny byarkivar i Bergen kommune.

Bergen byarkiv er blant de største og viktigste arkivinstitusjonene i Norge med sine nær 70 ansatte og 35 000 hyllemeter med kommunale og private arkiver. Byarkivaren skal sørge for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med arkiv- og forvaltningsrettslige krav, samt Bergen kommunes vedtatte plan for arkiv 2012-2021.

Arkivet inn i fremtiden

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven sammen med de gode ressursene som er i byarkivet. Arkiv er blitt en del av smart informasjonsforvaltning i Bergen kommune, og en viktig oppgave er å jobbe med synlighet og tilgjengeliggjøring av arkivet. Målet er økt kvalitet og mer effektive tjenester. Da er vi avhengig av både interne ressurser og å spille på lag med den øvrige kompetansen i Bergen kommune, sier Helle.

- I årene som kommer skal den nye byarkivaren medvirke til at byarkivet utvikler seg videre inn i den digitaliserte verden, samtidig som byarkivets kulturelle skatter fortsatt skal tas vare på og formidles til byens befolkning. Helle har spennende og utfordrende oppgaver foran seg, sier administrasjonssjef i Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, Bodil Bye Stavang, som byarkivaren vil rapportere til.

Helle tiltrer stillingen som byarkivar 1. april.

Bakgrunn

Helle kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Bergen byarkiv, hvor han har jobbet siden 2007. De siste årene har han samarbeidet tett med Seksjon for digitalisering og innovasjon om innføring av nytt saks- og arkivsystem i Bergen kommune.

Han har tidligere hatt ulike roller i Interkommunalt arkiv i Hordaland, blant annet som styreleder fra 2009 til 2017. Helle er utdannet historiker fra Universitet i Bergen, med kommunal organisering og styresett som spesialfelt.