Gå tilbake til:
Du er her:

Kongens Fortjenstmedalje til Arne Skivenes

Tidligere byarkivar Arne Skivenes er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin store innsats for arkiv, arkivfaget og lokalhistorie i Bergen og Norge gjennom 40 år.

  • Deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

    Kilde: Det Norske Kongehus

- Du har vært en pioner for Bergen kommunes arkivtjenester og vist deg som en institusjonsbygger av rang. Det er en ære å få hedre deg for ditt utrettelige engasjement, faglige tyngde og dyktighet, sa varaordfører Marita Moltu under utdelingen på Bergen Byarkiv mandag.

Byens første byarkivar

Arne Skivenes har arbeidet ved Bergen Byarkiv nesten hele sitt yrkesaktive liv. Som nyutdannet historiker ble han i 1976 engasjert av Bergen kommune til å ordne eldre kommunale arkiv. Da kommunen tre år senere vedtok å etablere et byarkiv, ble Skivenes ansatt som byens første byarkivar. De første årene var Skivenes den eneste ansatte. Hovedoppgaven var å redde og sikre kommunen sine eldste arkiv, som sto i fare for å gå tapt.

Mye takket være Skivenes sitt engasjement og pågangsmot, ekspanderte byarkivet utover 1980- og 90-tallet, og institusjonen flyttet inn i topp moderne lokaler i 2004. Som institusjonsbygger har Skivenes bygget opp og ledet Bergen byarkiv til det det er i dag. Byarkivet har nå om lag 70 ansatte fordelt på fem avdelinger.

- Ingen andre byarkivarer har fått Kongens Fortjenstmedalje. Og det er svært sjelden at kommunale medarbeidere har fått en slik utmerkelse med utgangspunkt i sin kommunale stilling, men det har du. Vi berømmer deg for din idérikhet, utholdenhet, engasjement og stahet, sa kommunaldirektør for Byrådsavdeling for klima, kultur og næring, Harm Christian Tolden i sin tale.

Skivenes har blant annet:

• Vært med å utvikle databasen Asta som er enerådende for alle arkivinstitusjoner i Norge.

• Stått for innføringen av et eget sak og -arkivsystem i Bergen, som den første storbyen i Norge.

• Etablert et totalarkiv eller enearkiv. Det vi i dag kaller Sentralarkivet ble en del av byarkivet.

• Innført privatarkiv, det vil si arkiv fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.

LES OGSÅ: Mannen som arkiverte Bergen