Gå tilbake til:
Du er her:

Nye skolearkiv til Byarkivet

Sommeren 2018 ble en del arkivmateriale fra for lengst nedlagte skoler i Bergen avlevert til Bergen Byarkiv, blant annet Ulrike Pihls pikeskole, Sofie Lindstrøms pikeskole og Lungegården skole. I løpet av høsten har vi begynt å sortere og ordne materialet.

Arkivmaterialet ble avlevert av Hordaland fylkesarkiv. Det var i forbindelse med ordning av arkiv fra U. Pihls skole, Langhaugen skole og Bergens Handelsgymnasium at ansatte ved fylkesarkivet også fant dokumentasjon fra en del eldre skoler.

Samtlige arkiv kommer fra skoler som sorterte under Bergen kommune inntil 1972, da fylkeskommunen overtok ansvaret for drift av videregående skoler og dette er bakgrunnen for avleveringen fra Hordaland fylkesarkiv til Bergen Byarkiv. En fellesnevner for skolene er at de på et tidspunkt ble helkommunale middelskoler med ansvar for drift av gymnasklasser fra 1964 til 1972, da fylket overtok ansvaret for drift av videregående skoler.

Gamle og nye arkiv.

Byarkivet har fra før arkiv fra Lungegården skole, Sydneshaugen skole, U. Pihls skole og Bergens Handelsgymnasium. Det nye materialet vil bli ordnet og lagt inn i eksisterende arkiv. Det vil bli dannet nye arkiv for Sofie Lindstrøms pikeskole, Langhaugen skole og Landås realskole.

Hva finnes?

Det innkomne materialet inneholder hovedsakelig informasjon om elever, karakterer og vitnemål. Det gjelder for eksempel matrikkelprotokoller, karakter - og eksamensprotokoller, karakterbøker, arbeidsbøker, fravær, feriekoloni, elveforening mm. I tillegg finnes det dokumentasjon om administrasjon og drift, personalforvaltning og regnskap.

Fra enkelte skoler kom det inn en god del materiale, for eksempel Ulrike Pihls pikeskole. Fra andre er det mindre. For eksempel finnes det kun en protokoll etter Sofie Lindstrøms pikeskole, en matrikkel, dvs. en oversikt over innmeldte elever, fra 1910-1928.

Arkiver:

A - 1184 Sydneshaugen skole. Middelskole, realskole og gymnas, i drift 1921 - 1060.

A - 1186 Bergens Handelsgymnasium. I drift fra 1904 – 2014.

A - 1248 U. Pihls skole. Pikeskole, i drift fra 1848, da som Henriette Thrap-Meyers pikeskole. Gymnas for både gutter og jenter fra 1954.

A - 1330 Lungegården skole. Folkeskole, i drift fra 1869 - 1936.

A - 7041 Sofie Lindstrøm pikeskole, i drift fra 1881 - 1928.

A - 7044 Landås realskole. Sorterte under Tanks skole.

På Bergen byleksikon på nett finner du artikler om Sydneshaugen skole, Bergens Handelsgymnasium, U. Pihls videregående skole, Lungegården skole og Sofie Lindstrøms pikeskole: www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon