Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 1 – 2019

TIRSDAGSKVELD 8. JANUAR


Samarbeid eller motstand?

Årets første foredrag handler om den lokale administrasjonen de første månedene etter 9. april 1940. De valgene Bergens administrasjon sto overfor etter okkupasjonen var ikke enkle. Ønsket om å holde produksjonslivet og arbeidsplassene i gang overskygget det faktum at dette innebar direkte kontakt med tyske myndigheter. Historiker Pål Kristian Heum Økland vil ta for seg de ulike aspektene ved administrasjonens rolle, ved å bruke Produksjonsrådet og entreprenørfirmaet Stoltz Røthing AS som eksempler. Økland tar utgangspunkt i sin masteroppgave, der han blant annet tok i bruk kilder fra byarkivet og Statsarkivet. Foredraget starter kl. 19 og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82.

 


Nye skolearkiver til byarkivet

Sommeren 2018 fikk byarkivet en avlevering av eldre skolearkiver fra Hordaland fylkesarkiv, funnet i forbindelse av ordning av arkiver fra en del videregående skoler. Her fantes både nytt materiale til arkiver vi allerede har, men også helt nye arkiver. Blant annet fikk vi inn arkivmateriale fra et par av byens private pikeskoler, Ulrike Pihls pikeskole og Sofie Lindstrøms pikeskole. Materialet inneholder i hovedsak dokumentasjon om elever, karakterer og vitnemål. Les mer på vår nettside.Fagtidsskriftet Arkheion

Nytt nummer av fagtidsskriftet for kommunale og fylkeskommunale arkiver, Arkheion, kom ut rett før jul. Her kan du lese bl.a. om fotoalbum som arkivgjenstander og se smakebiter fra norsk skipsadopsjon. Du kan også få vite mer om Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Leeds, som nå har katalogisert sin samling på nytt for å kunne endre romantiske forestillinger eller nedlatende begreper, samtidig som de gjør samlingen tilgjengelig for flere. Se hele tidsskriftet her.

 

Nye dokumenter i Norges dokumentarv

I desember 2018 kom det inn syv nye dokumenter i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register. Dette er dokumenter fra Atlungstad Brænderis stiftelsesdokument 1855, arkivet etter Barselhjemsutstillingen 1916, kontrollbøker for evakuerte 1944-1951, arkivet etter Oslo Hospital 1644-2000, seilskutearkivene fra Aust‐Agder 1820‐1920, Stavik‐breva, ei transatlantisk brevveksling 1880‐1950, og minnemateriale fra Stavanger etter 22. juli 2011. Dette kan du lese mer om på Kulturrådets nettside.

 

Memoarkonferansen 2019

Memoarkonferansen, den nasjonale konferansen for muntlig historie som ble arrangert for første gang i fjor, ble en stor suksess. Suksessen blir forhåpentligvis gjentatt i år. Konferansen finner igjen sted i Bergen, 1.-2. mars 2019. Programmet er allerede klart og påmeldingen har startet. Påmeldingsfrist er 15. februar, og det er begrenset antall plasser. Her finner du mer om konferansen.
 Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 


Lesesalens åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.Illustrasjoner:
Heading: Auksjonsprotokoll, arkivet etter Zander Kaaes Stiftelse - Foto: Ingfrid Bækken, Bergen byarkiv.
Hovedramme: Forside BA 19.4.1940 - Foto: Ingfrid Bækken, Bergen byarkiv - Forside Arkheion - Barselhjemsutstillingen 1916, fotograf ukjent, Norsk teknisk museum (NTM_2013_1_05), utsnitt. 
Sideramme: Tegning fra arkivet etter Byarkitekten - Foto fra arkivet etter Bergens Sporvei - Foto: Ingfrid Bækken

 

 

Edit