Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 2 – 2019

TIRSDAGSKVELD 12. FEBRUARByuniversitetet i Bergen – freda og i full vigør

På tirsdagskvelden 12. februar vil Åse Tveitnes og Eva Røyrane frå Universitetet si eigedomsavdeling halde føredrag om historie, vern og bruk av landets einaste byuniversitet. Føredraget tek utgangspunkt i den nye boka om universitetet sine mange freda bygg, «Byuniversitetet i Bergen – Freda og i full vigør», med Åse Tveitnes som redaktør og Eva Røyrane som forfattar. På tirsdagskvelden fortel dei om korleis universitetet vaks fram på Nygårdshøyden, tek publikum med inn i dei mange bygningane, viser fram unik arkitektur og presenterer korleis bygningsarven blir forvalta og tilpassa studentar og universitetstilsette av i dag. Føredraget startar kl. 19 og finn stad på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82.
 

Året 2018, Bergen byarkiv

I 2018 mottok byarkivet 2304 nye hyllemeter arkiver, og vi har nå ca. 39 330 hyllemeter. Vi har tatt imot 11 avsluttede datasystemer, og har ingen avleveringsrestanser for digitale arkiv. Vi opplever økt bruk av arkivene, og har betjent 2 400 henvendelser om innsyn. Det har blitt registrert 118 500 oppslag i historisk digitale arkiv og digitalisert 294 751 filer. Byarkivets avdeling Sentralarkivet har i løpet av året fått overført arkivansvar for skoler og PPS. I 2018 ble det ansatt ny byarkivar, og pensjonert byarkivar mottok Kongens Fortjenstmedalje.


Året 2018, ArkiVest

ArkiVest fikk i løpet av året åtte nye medlemmer. Til sammen forvalter ArkiVest ca. 6 500 hyllemeter arkiv, fordelt på 160 medlemmer. I 2018 startet et større ordnings- og digitaliseringsprosjekt for Fellesforbundet avd. 747 Unionen Fagforening. ArkiVest ledet et prosjekt rettet mot sjømatnæringen for å få bedriftene til å ordne sine arkiver og oppbevare dem ved en offentlig arkivinstitusjon. Styret i ArkiVest var på studietur til Odense og Århus for å studere modeller for frivillighet i arbeid med arkiv.
 

Samarbeid om jubileumsutstilling i Fana kulturhus

For tiden samarbeider byarkivet med Fana og Ytrebygda kulturkontor og Fana Historielag om en utstilling som vil åpne i mai, i anledning 10-års jubileet til Fana kulturhus. Kulturhuset holder til i deler av tidligere Nesttun Uldvarefabrikks lokaler, og utstillingen vil fortelle om fabrikkens historie. Fabrikken produserte bl.a. ulltepper, vadmel og ullundertøy. Byarkivet har flere arkiver som kan belyse forholdene på fabrikken og på tettstedet Nesttun.

 

Filmteam på besøk

I slutten av januar hadde byarkivet besøk av et filmteam fra NRK som gjorde opptak til en ny dokumentarserie: «Det umulige landet» - en samferdselshistorisk serie om hvordan vi nordmenn har blitt knyttet sammen. Serien i fem deler har premiere på NRK 10. mars, og i fjerde episode, der nordlandshandelen vil være et sentralt tema, vil man kunne se opptakene fra byarkivet. På bildet ser vi programleder Steinar Birkeland og foto-regissør Dag Indrebø i aksjon i magasinet.
Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 

Lesesalens åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.

Illustrasjoner:
Heading: Møteprotokoller Fana formannskap, foto: Ingfrid Bækken ● Hovedramme: Foto: Universitetet i Bergen - Foto: Seksjon Informasjon - Plakat, ArkiVest - Per Schwab, fra A.H. Mohns bok “Nestun Uldvarefabrik 60 år” - Foto: Tor-Magnus Lien ● Sideramme: Arkivet etter Sandviken skole, fotograf ukjent - Arkivet etter bygningssjefen - Foto: Ingfrid Bækken

 

 

Edit