Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 3 – 2019

TIRSDAGSKVELD 12. MARSKnud Knudsen: Veien, reisen og landskapet

Tirsdag 12. mars ønsker vi velkommen til foredraget «Knud Knudsen: Veien, reisen og landskapet» med kunsthistoriker Torild Gjesvik. Knud Knudsen etablerte seg som fotograf i Bergen i 1864. Han var en av de første som spesialiserte seg på landskapsfotografi, og reiste Norge på kryss og tvers. Samtidig var Knudsen dypt fascinert av de nye veiene han reiste på. De omformet det norske landskapet og gjorde det tilgjengelig for reisende. Med utgangspunkt i sin bok «Fotograf Knud Knudsen: Veien, reisen og landskapet» forteller Torild Gjesvik om Knudsens reiser og landskapsbilder. Foredraget starter kl. 19 og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82.
 


Studenter i praksis

For tredje år på rad har byarkivet studenter fra Universitetet i Bergen på praksis. De tar studiet «Praksis i arbeidslivet» som skal gi studenter arbeidserfaring og kunnskap ved å jobbe på aktuelle arbeidsplasser. Kjetil Torsteinsen ordner arkivet etter Bergen kommunes provianteringsråd fra 1. Verdenskrig, mens Knut Olav Alhaug registrerer brev fra arkivet etter De Eligerte Menn. Begge gleder seg til å formidle fra arkivene.


Welanderhjemmet 100 år

I 2019 er det 100 år siden kommunen opprettet Welanderhjemmet, et forpleiningshjem for syfilitiske barn. Hjemmet flyttet inn i hovedbygningen på Elsesro, som i dag er en del av Gamle Bergen museum. Hjemmet hadde plass til 20 barn, fra spebarn til barn i skolealder. Da Welanderhjemmet ble nedlagt i 1939 hadde det tatt imot 110 barn. Les mer på oppslagsverket oVe.
 

«Laksevåg historie» til salgs

Bergen byarkiv har et restopplag av «Laksevåg historie», bind I-III. Verket ble gitt ut av Bergen kommune 1984-1991 og er skrevet av historiker Kjell Fossen. Ikke alle bøkene er innbundet. Bind 1 finnes kun uinnbundet, og koster kr. 100,-. Bind 2 koster 450,- innbundet og 300,- heftet. Bind 3 er innbundet, og består av to bøker som selges samlet, kr. 500,-.
 

Foredrag om lepraarkivene

Mandag 25. mars kl. 12 vil Grete Eilertsen fra Bymuseet og Ingfrid Bækken fra Bergen byarkiv holde foredrag om lepraarkivene i Bergen, med fokus på arkivet etter St. Jørgens hospital. Foredraget er en del av Bymuseets mandagsforedrag, og finner sted i Snekkerbrakken på Bergenhus Festning. Se program på Bymuseets nettside.

Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 

Lesesalens åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.

Illustrasjoner:
Heading: Lille Lungegårdsvannet, foto: Andrew M. S. Buller. Utsnitt ● Hovedramme: «Stalheimskleven i Næredalen i Sogn Foto: Knud Knudsen, ca. 1890. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen - Foto: Torgeir Aase - Arkivet etter Bergen Sunnhetsvesen - Forside «Laksevåg historie» ● Sideramme: Arkivet etter Bergens kraftanlegg, fotograf ukjent - Foto: Ingfrid Bækken - Foto: Ingfrid Bækken

 

 

Edit