Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 4 – 2019

TIRSDAGSKVELD 9. APRILBergen Ligbrændingsforening - en suksesshistorie

Kremasjon ble først tillatt i Norge i 1898, og krematoriet på Møllendal var Norges første da det sto ferdig i 1907. Mange kjempet aktivt for retten til kremasjon, og på vår tirsdagskveld 9. april får du høre historien om Bergens Ligbrændingsforening. Det er en fortelling om foreningsliv, personlige nettverk og kremasjonskamp i Bergen fra ca. 1890 til 1922. Sigurd Sverdrup Sandmo, KODEs direktør for komponisthjemmene, setter den bergenske kremasjonshistorien inn i internasjonal sammenheng, og trekker linjer mellom medisin, arkeologi og musikk, og mellom ideologiske strømninger og teknisk utvikling. Foredraget starter kl. 19 og finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82. 


Status for utviklingsprosjekt på Sentralarkivet

Byarkivets avdeling Sentralarkivet har ansvar for store deler av kommunens dokumenthåndtering. Avdelingens utviklingsprosjekt for bedre å kunne møte endringene som preger arkivdanningsfeltet i offentlig sektor er godt i gang. I en tid der store mengder data produseres i en rekke ulike fagsystemer blir evnen til å se helhetlig på elektronisk arkivering stadig viktigere. Blant tiltakene er bedre organisering og sterkere satsing på kompetanseutvikling.


Forslag til ny lov om samfunns-
dokumentasjon og arkiver

Digitalisering, elektronisk saksbehandling, stadig flere offentlige tjenester utført av private gjør arkivloven av 1992 moden for fornyelse. 2. april la Arkivlovutvalget frem utredning og utkast til ny lov i NOU 2019: 9. Her gjennomgås utfordringene og oppgave- og ansvarsfordelingen i det norske arkivlandskapet. Les NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø her.
 

Besøk fra Høgskulen på Vestlandet

Onsdag 3. april hadde vi besøk av ca. 40 studenter som tar emnet «Eiendom og matrikkel» ved Høgskulen på Vestlandet. Emnet er en del av bachelorstudiet Landmåling og eiendomsdesign. Studentene skal skrive om historien til en eiendom og brukte målebrevsprotokoller og grunnmålinger fra arkivene Oppmålingsvesenet og Bergen Magistrat.
 

Vindmøllen på Sydneshaugen

Vindmøller er i vinden for tiden! NVE har lagt frem sin rapport om utbygging av vindmølleparker i Norge, og Statsbygg har søkt om å få sette opp to vindmøller i Åsane. Men Bergen har hatt vindmøller før - om enn ikke for å produsere strøm. På 1820-tallet ble det nemlig reist en vindmølle på Sydneshaugen. Les mer på vår nettside!
 
Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 

Lesesalens åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00. Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.

Illustrasjoner:
Heading: Arkivet etter Bergen Gassverk, fotograf ukjent, ca. 1907.
● Hovedramme: Tilkjendegivelser om kremasjon, arkivet etter Bergens Likbrendingsforening – NOU 2019:9 – Foto: Ingfrid Bækken – Maleri av Julius Holck, 1908, fra Maleri- og fotosamling fra Bergen rådhus  ● Sideramme: Arkivet etter Byggprosjektavdelingen  - Arkivet etter bygningssjefen - Vektere, kilde: http://www.eremit.dk/ebog/fausb/fausb.html 

 

Edit