Gå tilbake til:
Du er her:

Markering av tre pensjonister

Mandag 30. september hadde Marit Haugland, Knut Geelmuyden og Marit Andersen sin siste dag på Bergen byarkiv. 27. september ble det markert at de tre går inn i pensjonistenes rekker.

Det er tre erfarne medarbeidere som nå trer av. Marit Haugland startet sin allsidige karriere på byarkivet i 1984. I årene siden har hun vært kontorassistent, drevet med saksbehandling og utadrettet formidling samt ordnet arkiver, for å nevne noe. Marits faglige dyktighet i alt hun gjør og store engasjement for andre ble trukket fram i talen under markeringen.

Knut Geelmuyden var 23 år ved Statsarkivet i Bergen før han kom til Bergen byarkiv i 2003. Byarkivet sikret seg da en mann med stor arbeidskapasitet og engasjement. Mange har lært mye av Knut om arkivfaget og arkivfaglighet. Sikkerheten for arkivene var i flere år Knuts ansvar, et ansvar han tok svært seriøst. Knut er også en kapasitet på gotisk skrift, og har holdt kurs i dette til glede og nytte for sine kolleger.

Marit Andersen fikk til sammen 36 år i Bergen kommune. De første årene jobbet hun blant annet med barn og eldre og med kulturlivet i Fana, før hun kom til byarkivet i 2004. Siden da har hun hatt en myndig og kjærlig hånd med personalet og har også hatt ansvar for byarkivets eget arkiv. I tillegg til å være vår dyktige og pålitelige person på lønn og administrasjon har hun som de to andre bidratt positivt til det sosiale miljøet på huset.

Det er tre verdsatte kollegaer som nå takkes av og som kan se frem til mer tid til familie og venner og det de liker å gjøre på det private plan.