Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 9 – 2019
Velkommen til arkivdagen 2019

Lørdag 9. november kl. 12 arrangerer vi Arkivdagen 2019. På årets arkivdag tyvstarter vi Bergen bys 950-års jubileum! Det blir foredrag om Bergen i middelalderen med professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde og historiker og tidligere byråd Anna Elisa Tryti. Vi viser også en filmatisert rekonstruksjon av Bergen på 1300-tallet. Arrangementet finner sted på byarkivets lesesal i Kalfarveien 82 klokken 12 – 14.40. Dørene åpner kl. 11.45.

Program:
 
12.00 - Velkommen

12.05 - Ragnar L. Børsheim, Arkikon: Bjørgvin på 1300-tallet, en rekonstruksjon
Vi viser Arkikons filmatiserte rekonstruksjon av Bjørgvin på 1300-tallet og får høre litt om bakgrunnen for rekonstruksjonen.

12.20 - Jørn Øyrehagen Sunde: Byen Bergen etter Bylova av 1276
Foredraget fortel om Magnus Lagabøtes bylov frå 1276 og korleis lova gjer eit levande bilete av Bergen i høgmiddelalderen.

13.10 - Kaffe og skillingsboller

13.30 - Underholdningsinnslag ved Yvonne Algrøy og Lars Voss Sørhaug

13.50 - Anna Elisa Tryti: Bergen i høymiddelalderen: Senter for arkiv?
Foredrag om hvordan Bergen på 1200-tallet var hovedstad for en fremvoksende norsk stat, og dermed også midtpunkt for byråkrati, bibliotek og arkiv.
 
Slutt ca. 14.40

 


Slaktehuset 100 år

Byggearbeidene til Bergens kommunale Slagtehus- og Kvægtorvanlæg i Småmøllen startet i 1914 og var ferdigstilt i 1919. Det kommunale slakteriet ble en av byens største arbeidsplasser. Etter nedleggelsen i 1971 sto bygningene lenge til nedfalls. I dag er de tidligere hengehaller, staller og gjødselhus rehabilitert og benyttes til forretningsformål. Les mer i oVe og i Bergen byleksikon.

 Norges dokumentarv

Et arkivdokument er etter arkivlovens definisjon uavhengig av medium og kan ha blitt skapt i dag eller for 1000 år siden. I registeret Norges dokumentarv finnes derfor arkivdokumenter på ulike medier til ulike tider. Det eldste og det yngste dokumentet viser dette: «Kuli-steinen» med runeinnskrift fra år 1000, og fjernsynsprogrammet «Hurtigruten: Minutt for minutt» fra 2011.
 
 
 


Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 


Åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.
Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.Illustrasjoner:
Arkivdagen: utsnitt av plakat designet av Ståle Bruland. – Slaktehuset: utsnitt av foto fra arkivet etter Morgenavisen, Bergen byarkiv. Fotograf ukjent - Norges dokumentarv: 
Foto av Bjørn Erik Rygg Lunde, NRK 2011 - Månedens dokument: foto fra arkivet etter Morgenavisen, Bergen byarkiv. Fotograf ukjent  – De første kinoene: Utsnitt fra filmplakaten til Ung Frue Forsvunnet av Edith Carlmar, 1953. -  Tirsdagskveld: foto av Ingfrid Bækken 

 

Edit