Gå tilbake til:
Du er her:

Stort oppmøte på arkivdagen 2019

På arkivdagen 2019 tyvstartet Bergen byarkiv Bergen bys 950-års jubileum med film, foredrag og underholdningsinnslag.

Først fikk vi se en filmatisert rekonstruksjon av Bergen på 1300-tallet produsert av Arkikon. Arkikon driver med fagbasert rekonstruksjoner og visualisering av arkeologiske og historiske tema, og arkeolog Ragnar L. Børsheim fortalte om bakgrunnen for rekonstruksjonen. Filmen er tilgjengelig på Vimeo.

Deretter fortalte professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde om Magnus Lagabøtes Bylov av 1276. Loven gir et levende bilde av Bergen i høymiddelalderen, bl.a. om handel og håndverk, om brannvern, retter og plikter.

Etter pause med kaffe og skillingsboller, ble vi underholdt av Yvonne Algrøy og Lars Voss Sørhus. Med skreddersydd manus for anledningen fremførte de på humoristisk vis allmuens klage over endringene i den nye byloven.

Til slutt fikk vi høre historiker Anna Elisa Tryti fortelle om høymiddelalderens framvekst av et statsapparat med administrasjon og institusjoner hos kongedømme og kirke i Bergen. Byen ble midtpunkt for institusjonalisering og skriftliggjøring av styringen av by og land, og ble slik et senter for arkiv.

Bergen byarkiv takker de over 100 fremmøtte for besøket og ønsker velkommen igjen til arkivdagen 2020!