Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 10 – 2019
Tirsdagskveld 10. desember

Vi ønsker velkommen til årets siste tirsdagskveld, med foredrag om Haukeland sykehus! Da sykehuset åpnet som kommunalt sykehus i 1912 hadde det 250 sengeplasser. I dag er det en universitetsklinikk med 12 000 ansatte, en halv million pasienter årlig og et budsjett på over 10 milliarder kroner. Sykehusets betydning for byen og regionen er enorm. Morten Hammerborg er professor i moderne historie på Høgskulen på Vestlandet, og vil fortelle om hvordan sykehuset oppsto og hva som kan forklare dets utvikling. Foredraget starter kl. 19 og finner sted på vår lesesal i Kalfarveien 82! Velkommen!
 Program 2020

Programmet for tirsdagskveldene 2020 er klart – med byjubileet som overordnet tema! Vi starter året med spørsmålet om Bergen kanskje er tusen år og ikke 950! Senere får du foredrag om byens skarprettere, Hop under okkupasjonen, KODEs flotte bygg og de eldste kildene til byens historie – blant annet. Vi ønsker gamle og nye besøkende hjertelig velkommen til interessante dykk i byens historie! Du finner programmet på nettsiden vår.

 


Bryggen - verdensarv i 40 år

I år er det 40 år siden Bryggen ble verdensarvsted! I dag er den et av byens mest kjente kulturminner, men lenge argumenterte man for å rive Bryggen. I 1952 så byplansjefens kontor for seg at en gård skulle bevares og flyttes til Dreggsallmenningen, mens resten skulle erstattes av et moderne bygningskompleks. I dag er vi glade for at det aldri ble noe av reguleringssjefens planer og at Bryggen fortsatt står! Les mer i på nettsiden vår!


 

Juletrær fra Bergen til Newcastle i 70 år!

Hvert år sender Bergen kommune et stort juletre til Newcastle som takk for hjelpen under 2. verdenskrig, og som tegn på vennskap mellom to byer som i århundrer har vært knyttet sammen gjennom sjøfart og handel. Det var Oslo som innledet tradisjonen med å sende et juletre til London i 1947. Året etter, i 1948, fremmet Bergens Arbeiderblad ideen om at Bergen burde sende juletre til Newcastle. Les hele historien på vår nettside!

 

God jul!

Med denne flotte tegningen fra arkivet etter Gutteklubben Ørn, tegnet av Fred W. Iversen i desember 1916, ønsker Bergen byarkiv alle gode venner og støttespillere en riktig god jul! Vi takker for året som er gått, og ønsker både kjente og ukjente velkommen til byarkivet i 2020! Lenke.
 

Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 


Åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.
Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.Illustrasjoner:
Heading: Foto fra Infoavdelingen.
● Hovedramme: Haukeland sykehus, 1912, foto: Ralph W. Wilson, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i BergenProgram 2020, forside – Utkast til nye Bryggen, utsnitt, arkivet etter Reguleringsvesenet, A-0967 – To telegram til ordføreren i Bergen, arkivet etter Formannskapet – Tegning av Fred W. Iversen, utsnitt, arkivet etter Gutteklubben Ørn, BBA-3762 ● Sideramme: Tegning av arkitekt Fredrik H. Stockfleth, arkivet etter Bergens Magistrat, BBA-0651 –  Utdrag fra Bygningskommisjonens forhandlingsprotokoll 1848  – Foto: Ingfrid Bækken