Gå tilbake til:
Du er her:

Nyhetsbrev nr. 1 – 2020

TIRSDAGSKVELD 14. JANUARBergens fødselsdag, gratulerer med de 1000 år!

Snorre skriver i Heimskringla at Olav Kyrre (1066-1093) satte by i Bergen. De fleste har derfor regnet Olav som byens grunnlegger, og i 2020 feires Bergens 950 års jubileum. De arkeologiske kildene fra byens grunn viser imidlertid at Bergen ble grunnlagt et halvt århundre før Olav Kyrre. Professor i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen, Gitte Hansen, vil se nærmere på hva Snorre egentlig mente, og på hva som faktisk skjedde i Bergen på Olavs tid. Foredraget starter kl. 19 og finner sted på vår lesesal i Kalfarveien 82! Velkommen!

 

Bergen 950 år

I 2020 fyller Bergen 950 år. Den formelle åpningen av jubileumsåret finner sted på Bryggen fra kl. 17 lørdag 18. januar. Gjennom det kommende året skal Bergen markeres med et utall ulike arrangementer, og blant annet er byarkivets tirsdagskvelder i år viet til jubileet. På kommunens nettsider finner du informasjon om jubileet og en kalender med oversikt over de ulike arrangementene som er planlagt. Les mer her!


 

Borgervæpningen på Digitalarkivet

I 2020 starter vi publisering av kilder på Digitalarkivet, som en jubileumsgave til bergenserne! I løpet av året vil vi legge ut nye kilder hver måned. Først ut er arkivmateriale etter borgervæpningen i Bergen. Borgervæpningen var et militært og sivilt ordensvern og forsvar av byen. På Digitalarkivet kan du nå bla i skannete mannskapsfortegnelser, ruller, ansiennitetslister og journaler, fra ulike perioder på 1800-tallet. Her finner du en oversikt over det publiserte arkivmaterialet.

 


De siste fløttmenn i Bergen

På nyttårsaften var det 60 år siden Bergens siste fløttmann med robåt sluttet. Hjalmar Hermansen hadde sin siste arbeidsdag som fløttmann på Vågen 31. desember 1959. På nettsiden vår kan du lese mer om ham og andre fløttmenn, og om hvordan den århundrelange fløttmannsvirksomheten gradvis ble avviklet i Bergen utover på 1900-tallet. Les mer her.


 

Kommunale folketellinger

I fjor høst ble den kommunale folketellingen for Bergen fra 1912 gjort søkbar på Digitalarkivet. Der finner man også tellingen fra 1922, som er den foreløpig nyeste som er tilgjengelig digitalt. De senere folketellingene for Bergen, fra 1928 og utover, befinner seg på Bergen byarkiv. Hvis du ønsker opplysninger fra disse kan du ta kontakt med oss. De kommunale folketellingene fra Bergen finner du på Digitalarkivet her.


 Finn frem til byarkivet

Du kan nå oss både til fots, med bil og med buss fra sentrum.
Les mer her!

 


Åpningstider 

Lesesalen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.
Telefonen besvares alle hverdager 09.00-15.00.Illustrasjoner:
Heading: Arkivet etter Borgervæpningen i Bergen, BBA-A-1301 ● Hovedramme: Fundament for allmenning under Vetrlidsallmenning. Foto: Riksantikvaren – Utsnitt av byjubileets logo - Arkivet etter Borgervæpningen i Bergen, BBA-A-1301 - Fløttmannshuset ved Holbergsallmenning. Utsnitt. Foto: Gustav Brosing, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen - Arkivet etter Folkeregisteret, BBA-A-2356  ● Sideramme: BBA-A-5040 Slekten Geelmuydens familiearkiv –  Foto: Ingfrid Bækken. 

 

Edit