Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Ansvar

I Bergen kommune er det Byrådet som har overordnet ansvar for kommunens arkiv og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Ansvaret er delegert til byarkivaren.

Organisering

Bergen Byarkiv er organisert i fem underavdelinger i tillegg til administrasjonen som består av byarkivaren og to konsulenter. Tilsammen har Bergen Byarkiv rundt 70 medarbeidere.

Historikk

Bergen Byarkiv ble opprettet i 1979 etter forslag fra Arkivkomiteen av 1975. Hovedpunkter i innstillingen var at det skulle ansettes en byarkivar og at institusjonen fikk plass i midlertidige lokaler i Allehelgensgate 5 i påvente av at permanente lokaler skulle være ferdig etter ca 10 år. Den 7. juni 2004 startet innflyttingen til nye lokaler i Hansas gamle bryggeri, i Kalfarveien 82.

Tilgjengelig byarkiv

Bergen Byarkiv har jobbet med tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser siden planleggingen av nye lokaler startet i 2004.