Gå tilbake til:
Du er her:

Historikk

Bergen Byarkiv ble opprettet i 1979 etter forslag fra Arkivkomiteen av 1975. Hovedpunkter i innstillingen var at det skulle ansettes en byarkivar og at institusjonen fikk plass i midlertidige lokaler i Allehelgensgate 5 i påvente av at permanente lokaler skulle være ferdig etter ca 10 år. Den 7. juni 2004 startet innflyttingen til nye lokaler i Hansas gamle bryggeri, i Kalfarveien 82.

Stadsporten var tilhold for Bergens arkiver fra 1793.
Stadsporten var tilhold for Bergens arkiver fra 1793.
Bilde: Rolf Hordnes

I 1982 ble det såkalte Stadsportarkivet overført fra Statsarkivet i Bergen. Dette omfatter endel sentrale arkivserier fra 1700- og 1800-tallet og utgjør grunnstammen i Bergen kommunes arkiver. I 1987 vedtok Bergen bystyre et Målsettingsdokument for Bergen Byarkiv, i dette inngår også en beskrivelse av Byarkivets arbeidsoppgaver.

Bergen Byarkiv har 4 hovedoppgaver:

  • Utvikle og kontrollere kommunens arkivfunksjoner
  • Oppbevare, sikre og betjene de arkivsakene som ikke lenger trengs i den daglige forvaltningen
  • Fremme utnyttelsen av arkivsakene som kildemateriale for forvaltning og forskning
  • Motta og samle inn privatarkiver som er viktige for byen, og fremme kjennskapet til byens historie.

Sistnevnte oppgave utføres delvis gjennom stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen, delvis i Byarkivets regi.

.