Gå tilbake til:
Du er her:

Tilgjengelig byarkiv

Bergen Byarkiv har jobbet med tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser siden planleggingen av nye lokaler startet i 2004.

Ekspedisjonsskranke på Bergen Byarkiv
Ekspedisjonsskranke på Bergen Byarkiv

Vi fikk midler fra ABM-utvikling til å utarbeide en tilgjengelighetsmal og rapport om tilgang til arkivinstitusjoner som bygg. Året etter fikk vi støtte til å utarbeide en rapport om tilgjengelighet til arkivmateriale – også disse midlene kom fra ABM-utvikling.

Dette arbeidet resulterte i at arkivet har blitt enkelt å ta seg frem i og at førstelinjentjenesten vår har fokus på tilgjengelighet i sitt arbeid med publikum. Vi utformet blant annet åpningsutstillingen vår slik at handikappede skulle kunne ta del i den.

Tilpassede utstillinger
Våren 2006 fikk vi igjen midler fra ABM-utvikling – denne gangen til å evaluere utstillingen. Målet med evalueringen er å finne ut om metoden vi har brukt er tilfredsstillende i formidling av arkiv til personer med nedsatt funksjonsevne. Den skal dessuten resultere i en håndbok – til bruk for andre kulturinstitusjoner som ønsker å jobbe med tilgjengeliggjøring i sitt formidlingsarbeid.

11.november 2006 åpnet vi utstillingen "50 år siden 50-årene. Familien Olsen, Hagerupsvei, Landås". Denne utstillingen er også tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

I tillegg til utstillingen finnes følgende tilgjengelighetselementer ved Bergen Byarkiv:

 • HC-parkering ved inngangsdør
 • automatiske døråpnere
 • heis med punktskrift
 • brede dører
 • nedsenket skranke i kontrastfarge
 • trappetrinn merket med kontrastfarge
 • lese-TV
 • teleslynge
 • HC-toalett

Vi jobber fortsatt med å forbedre tilgjengeligheten. Vi har ennå ikke fått på plass:

 • WAI-standard på nettsidene våre
 • taktilt kart ved inngang
 • skilting i punktskrift
 • ledelinjer i gulvene

Orienteringshemmede bør derfor ha ledsager.

.