Gå tilbake til:
Du er her:

Våre arkiver

Oppslagsverket oVe

Oppslagsverket oVe er en utmerket kilde til Bergen Byarkivs arkiver. Her finner du utvalgte emner byarkivet har informasjon om, hvor den er, hva slags opplysninger som er tilgjengelige og om retningslinjer for innsyn og bruk.

Til oppslagsverket (08.02.2008)

Bergen Byarkiv i Arkivportalen

Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her finner du informasjon om historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i Bergen Byarkiv og Norge forøvrig.

Arkivportalen (29.03.2012)

Kvinner i arkivet og Kvinnearkiv

Det er en pågående diskusjon om etablering av et nasjonalt kvinnehistorisk arkiv, blant annet i medlemsbladet til Forskerforbundet, Forskerforum. De andre nordiske landene har slike arkiv, men ikke Norge. Det er nå tatt til orde for et lignende arkiv i Norge, men her er meningene delte. Trenger vi egentlig et eget arkiv for kvinnehistorie?

(10.12.2015)

Bergen Byarkiv som kilde

Her finner du forskjellige oppgaver og artikler som ikke er skrevet av ansatte ved byarkivet, men som har benyttet Bergen Byarkivs materiale som vesentlig kildetilfang.

(06.02.2008)

Motstandsarkivet

Motstandsarkivet er en omfattende samling arkivmateriale fra okkupasjonstiden i Bergen og på Vestlandet som Bergen Byarkiv oppbevarer.

(11.04.2008)