Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen Byarkiv som kilde

Her finner du forskjellige oppgaver og artikler som ikke er skrevet av ansatte ved byarkivet, men som har benyttet Bergen Byarkivs materiale som vesentlig kildetilfang.

Lenkene under går til noen av mange forskningsarbeider. Tips om andre tar vi gjerne imot på e-post.

Bygningshistorie:
Johanneskirkens orgel - et spesielt instrument i europeisk sammenheng
av Kristen Øgaard

Schak August Steenberg Bull (1858-1956)
av Geir Tandberg Steigan

Demografi:
Innflytting og sosiale grupper på Nordnes 1865-75
Delfagsoppgave i historie av Kjetil Andersen. 1997.

Forvaltningshistorie:
Den "lovløse" forvaltningen. Utviklingen av det kulturpolitiske området i Bergen kommune 1972 til 1993
av Åsa Helena Hanson

Helsehistorie:
"En Trusel for selve Samfundene" Venerisk sykdom: tiltak, medisinsk forståelse og moraldebatt i Norge 1880 - 1927
Hovedfagsoppgave i historie av Elisabeth Koren. 2003.

Sundhedscommisionen i Bergen - miljørettet helsevern i et historisk perspektiv
av siv.ing. Lars G. Wessel Johnsen

Opplysningskampanjer i kampen mot tuberkolose frem til ca. 1940
av Ida Blom

Da koleraen herjet i Bergen
av Bjørn Davidsen

Kriminalitetshistorie:
"Byens udskud"? : ein studie av karrierar som innsett i tvangsarbeids- og straffanstaltar i Bergen ca. 1850-75
Dr.philos. avhandling av Frode Ulvund. 2002.

Debuterende normbrytere i Bergen 1866. Fellestrekk og kriminell karriere
Delfagsoppgave i historie av Hilde Beathe Lønning. 1999.

Sosialhistorie:
Sjømannssamfunnet i endring, Bergen 1875-1912
Hovedfagsoppgave i historie av Inge Eikeland. 2000.

"Forsømte, moralske fordærvede og forvildede børns redning" - eit lite omtalt kapittel fra Bergensarane og Strilane sin kvardag på 1800-talet
av Christopher J. Harris