Gå tilbake til:
Du er her:

Holdningskampen

Plakat med bilde av Qiusling i gale med teksten: Vanære og forakt hat Quislings fed ham brakt Plakat som viser svastika i galgen med teksten: Es komt der tag.
To sider fra et propagandahefte på 16 sider rettet mot tyske soldater. A-2848.001/Y/0027/04
Bildeserie
Holdningskampen i de krigførende land la stor vekt på å bekjempe spionasje. To eksempler fra Storbritannia: Careless talk costs lives!  A-2848.024/Y/0001/03 Holdningskampen i de krigførende land la stor vekt på å bekjempe spionasje. Plakat fra Storbritannia med teksten: Careless talk costs lives! A-2848.024/Y/0001/03

Last ned

Last ned
Radioavis [313 Kb]

Fakta:

Tilbake til hovedsiden

Under krigen var produksjon av alle typer propagandamateriale en sentral del i motstandskampen. Illegale aviser, småtrykk, plakater og løpesedler formidlet nyheter og paroler til sivilbefolkningen. Gjennom de såkalte parolene kunne folk få rede på hvilke linjer de kunne forholde seg til i kampen mot tyskerne.

En del av propagandamaterialet var rettet mot de tyske soldatene stasjonert i Norge. Dette materialet, produsert blant annet av det såkalte "Deutsche Freiheitspartei", det vil si norske motstandsfolk, tok sikte på å svekke den tyske krigsmaskinens kampmoral. En god del slik "svart propaganda" ble produsert i Storbritannia og spredt i tysk-okkuperte områder.

.