Gå tilbake til:
Du er her:

Digitalisert materiale

Restaurant i Nygårdsparken

En restaurant i stavkirkestil eller et murbygg med bindingsverk? I 1900 var det store planer for restaurant i Nygårdsparken, og det ble holdt en egen arkitektkonkurranse.

(22.09.2017)

Forliste emigranter fra skipet De Zee Ploeg og byens behandling av dem 1817-1818

For 200 år siden sto byens myndigheter i en vanskelig situasjon, da de måtte ta seg av nesten 600 fattige og syke tyske emigranter fra skipet De Zee Ploeg. Skipet var på vei fra Amsterdam til Amerika, da det forliste i Nordsjøen. Etter å ha drevet lenge rundt på havet havnet det i Bergen i slutten av september 1817. Nå har vi transkribert møteprotokollen fra komiteen som ble nedsatt for å ta seg av emigrantene.

(04.09.2017)

Hilbrandt Meyers bøker i manuskript

Hilbrandt Meyer (1722-1785) skrev flere bøker i manuskript om Bergen og gjorde en stor innsats for Bergens historie. Her vil vi synliggjøre og tilgjengeliggjøre Meyers arbeid ved å publisere noen av hans manuskripter, blant annet hans upubliserte Bergensbeskrivelse bind II, både som skannete kopier og som transkriberte tekster. Her vil du også finne opplysninger om hvor hans verker finnes.

(02.06.2016)

Protokoll etter byggeledelsen for Haukeland sykehus

I anledning Haukeland sykehus 100 års jubileum digitalisert vi en protkoll etter byggeledelsen for Haukeland sykehus. Protokollen er lagt i sin helhet i denne artikkelen.

(18.11.2013)

Møbelfirmaet Chr. Knag

Bergen Byarkiv har ordnet hele og digitalisert deler av arkivet etter snekkermestrene Christopher og Alf Knag. Arbeidet er utført med støtte fra Norsk Kulturråd og O.Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond.

(04.11.2013)

Arkitekt Leif Grung

Bergen Byarkiv har ordnet og registrert teningsarkivet etter arkitekten Leif Grung. Deler av arkivet er også digitalisert. Arbeidet er utført med støtte fra Norsk Kulturråd.

(30.09.2013)

Pasientprotokoller fra Koleralasarettet 1848-1849

Byarkivet har digitalisert tre protokoller fra de provisoriske sykehusene som ble opprettet i forbindelse med koleraepidemien i Bergen i 1848-1849.

(16.10.2012)

Møtebøker fra Haus kommune digitaliseres

Bergen Byarkiv har startet skanning av sentrale deler fra arkivet etter tidligere Haus kommune (1838–1963).

(23.04.2010)

Joachim Hÿnnemörs reiser

Kåre Ritland har transkribert Hildebrand Meyers beretning om Joachim Hÿnnemörs to reiser i 1747 og 1756 til Salee og Smyrna.

(29.06.2010)

Inga Bentungs minnebok

Albumet som bergenskvinnen Inga Bentung donerte til Bergen Byarkiv er en enestående kilde til viten om hverdagslivet i en storby i det okkuperte Norge.

(08.04.2010)

Dokumenter fra okkupasjonstiden

Den 9. april er det 70 år siden tyskerne okkuperte Norge. Bergen Byarkiv markerer dette med å vise digitaliserte dokumenter fra okkupasjonstiden. I tillegg relanserer vi Motstandsarkivet og nettutstillingen «Bestefar trodde det var dommedag».

(07.04.2010)

Cancellieraad og Borgemester Meyers
beretning om slaget på Vågen i 1665

I år er det 350 år siden slaget på Vågen. I den anledning trekker vi frem denne artikkelen og transkripsjonen av Hildebrand Meyers skildringer av slaget. Kåre Ritland har transkribert Hildebrand Meyers skildringer og har dermed åpnet dem for et større publikum. Bergen Byarkiv takker for vel utført arbeid.

(03.12.2008)

Borgerboken i digital utgave

Bergen Byarkiv oppbevarer borgerbøker for Bergen 1551 - 1867. Den eldste bevarte borgerboken med registreringer fra 1551 - 1751 finner du her i digital utgave.

(16.05.2008)

Fattigvesenets hovedbok over fattige barn 1901 - 1906

Bergen Byarkiv oppbevarer deler av arkivet etter Bergen Fattigvesen, senere Sosialvesen, fra 1739 til 1971. Vi har avfotografert en hovedbok over barn i forsorg hos andre enn foreldrene.

(07.02.2008)