Gå tilbake til:
Du er her:

Fattigvesenets hovedbok over fattige barn 1901 - 1906

Bergen Byarkiv oppbevarer deler av arkivet etter Bergen Fattigvesen, senere Sosialvesen, fra 1739 til 1971. Vi har avfotografert en hovedbok over barn i forsorg hos andre enn foreldrene.

Hovedboken er et register over barn under 15 år som forsørges av andre enn sine foreldre. Barna er ført inn fortløpende og har fått et løpenummer.

Sidene er delt i rubrikker med registreringer av barnets navn og om det er født utenfor ekteskap. Vi finner fødselsdato og fødested. Foreldrenes navn og stilling er notert, samt årsaken til at barnet måtte forsørges av andre.

Videre gir registeret informasjon om hvem som forsørget barnet, samt pris og tidsperiode for understøttelsen.

Fattigvesenets arkiv rommer flere tilsvarende protokoller frem til ca. 1924.